Til hovedinnhold

Konkurranseutsetting: Hva kan du gjøre for å stå imot?

Illustrasjon.

Illustrasjon. (Foto: Trude Tjensvold)

Står tjenester i kommunen din i fare for å bli konkurranseutsatt? Her er noen nyttige punkter i kampen for egenregi. Målet er at du som tillitsvalgt ivaretar medlemmer (og andre ansatte) på best mulig måte, og slik sikre best mulig tjenester for innbyggerne.

18.01.2024 av Ingrid Wergeland
Sist oppdatert: 31.01.2024

Skaff deg oversikt

● Har kommunestyret vedtatt å utrede konkurranseutsetting?
● Er det vedtatt at konkurranseutset ting faktisk skal skje?
● Er prosessen med å forberede tilbudsdokumenter i gang?

Formulér krav og tiltak

Referér til formålsparagrafen i Hovedavtalen med KS:
«§ 1-1 Formål. Hovedavtalen skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig, bærekraftig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne.»

Nyttig huskeliste

● Bruk avtaleverket for å drøfte konsekvenser av vedtak (Hovedavtalen del B §1-4-1 og 1-4-1). Tvist om dere ikke får drøftet. Drøfting bør skje så tidlig som mulig.
● Be om møte i administrasjonsutvalget (Kommuneloven § 5-11).
● Hold kompetansesenteret orientert og be om hjelp hvis du som tillitsvalgt er usikker.
● Bruk yrkesfaglig argumentasjon der det er mulig. Hør med fylkesleddet, de har kompetanse og argumenter.
● Søk allianser med andre fagforeninger. Sammen er dere enda sterkere.
● Bruk det fagligpolitiske samarbeidet, men snakk med alle politiske partier.
● Fagforbundet (via kompetansesenter og fylkesledd) kan gi råd både når det gjelder lovverk, økonomi og kommunikasjonsarbeid.
● Hold medlemmene orientert om hva som skjer. Dette er også viktig i faser der det skjer lite.
● Skriv logg, vær flittig med referatføring. Djevelen sitter i detaljene.
● Bruk egen organisasjon, stol på dere selv.

Sammen har vi mange erfaringer

– Fagforbundet er en sterk organisasjon med mange dyktige og kunnskapsrike folk over hele landet. Du finner dem både i fylkesleddet og i kompetansesentrene. Selv om alle konkurranseprosesser involverer og påvirker ulike foreninger, tjenester, fagfolk og administrasjoner, har vi mange erfaringer som vi kan dele og bruke, sier Bjørn Pettersen.
Han jobber i Fagforbundet sentralt og er opptatt av at kunnskapen og erfaringene folk har fra ulike prosesser skal samles og være nyttige for andre.

– Derfor har det blitt etablert en administrativ koordineringsgruppe som skal jobbe med konkurranseutsetting, som kan kobles på det gode arbeidet som gjøres i fylkene og på kompetansesentrene. I første omgang har vi bedt tillitsvalgte om å sende oss informasjon om hvilke prosesser som pågår i kommunene, avslutter Bjørn Pettersen. Det kan man sende til den nasjonale gruppa: konkurranseutsetting@fagforbundet.no.

Les også saken om konkurranseutsetting i Ålesund kommune. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?