Til hovedinnhold

Vant nytt massesøksmål mot Stendi

194 omsorgsarbeidere får omfattende etterbetaling. Bilde fra den første rettssaken i 2019.

194 omsorgsarbeidere får omfattende etterbetaling. Bilde fra den første rettssaken i 2019. (Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundet har vunnet en ny knusende seier over omsorgsgiganten Stendi, i et massesøksmål om ulovlige arbeidsforhold. 194 omsorgsarbeidere får etterbetalt et betydelig beløp. Mette Nord mener dommen viser at Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Økokrim og norske kommuner ikke har gjort jobben sin. 

12.01.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 08.04.2024

– Dette er brakseier for våre medlemmer, sa Fagforbundets leder, Mette Nord, etter dommen.

Mette Nord
Mette Nord (Foto: Fagforbundet)

– Vi forventer at Stendi, bransjen for øvrig og NHO tar inn over seg dette og sørger for en opprydding. Vi kan ikke ha lovløse tilstander i norsk arbeidsliv, der grådige arbeidsgivere tjener store penger på å slite ut helsa til vanlige arbeidstakere.

I 2021 vant Fagforbundet en knusende seier mot Stendi i Borgarting lagmannsrett. 22 medlemmer av Fagforbundet fikk etterbetalt mer enn 1 million kroner hver, i gjennomsnitt, som følge av de ulovlige arbeidsforholdene de hadde jobbet under i flere år. 

I kjølvannet av denne dommen kom Stendi II-saken, hvor så mange som 194 omsorgsarbeidere krevde at de også skulle behandles som arbeidstakere, ikke selvstendig næringsdrivende. 22. desember falt dommen hvor Oslo tingrett ga også dem medhold.

194 nye saksøkere 

Stendi-saka var altså ikke over med den knusende dommen fra 2021. Hele 194 andre omsorgsarbeidere gikk til søksmål mot Stendi med tilsvarende krav, og disse sakene ble satt på pause i påvente av dom fra lagmannsretten. Rett før Oslo tingrett skulle behandle Stendi II-saka, aksepterte Stendi at de nye saksøkerne også skulle behandles som arbeidstakere, ikke selvstendig næringsdrivende. Derfor ble det inngått forlik med saksøkerne om etterbetaling av flere ytelser. Stendi ville likevel ikke imøtekomme kravene om full etterbetaling av blant annet feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning. 

Kravene om feriepenger ble derfor høsten 2022 hovedspørsmålet i Stendi II-saka mellom 194 saksøkere og Stendi. Dommen fra Oslo tingrett falt 22. desember. 

Dommen i Stendi II-saka innebærer et nytt knusende nederlag for Stendi, og full seier for saksøkerne og Fagforbundet. Stendi må også dekke saksøkernes advokatutgifter på 1,6 millioner kroner. 

Taushetsplikt 

Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen sier at de 194 sakene dreier seg om mye av det samme som i Stendi I-saken, hvor altså saksøkerne i gjennomsnitt fikk etterbetalt over 1 million kroner fra Stendi. 

Aleris   Stendi - rettssakens siste dag 040419 Kjetil Edvardsen
Ryddet opp etter "Stendi-nachspiel": Kjetil Edvardsen (Foto: Birgit Dannenberg)

– Etter flere år i domstolene har Stendi endelig akseptert å behandle sine arbeidstakere som nettopp arbeidstakere. Stendi II-saka dreide seg om det økonomiske oppgjøret og oppryddingen. Vi har ryddet opp etter Stendis nachspiel, som vi i fagbevegelsen litt uærbødig omtaler dette omfattende og tidkrevende arbeidet, sier Kjetil Edvardsen. 

Fagforbundets advokat sier at Stendi har drevet ulovlig og tariffstridig, og at de økonomiske etterbetalingskravene blir løst gjennom forlik i tråd med dommen fra lagmannsretten i Stendi I-saka. Kjetil Edvardsen kan likevel ikke si hvor mye de 194 saksøkerne vil få etterbetalt. 

– De konkrete løsningene er underlagt taushetsplikt. Vi merker oss likevel at Stendis eierselskap etter dommen i Stendi I-saka satte av 145 millioner svenske kroner til de nye søksmålene. Det virker som et fornuftig tall. 

I den ferske dommen tok Oslo tingrett stilling til om arbeidstakernes krav om feriepenger er foreldet, og heller ikke denne gang fikk Stendi medhold. 

– Våre medlemmer har verken hatt feriefritid eller feriepenger, og Oslo tingrett er enig med lagmannsretten i at slike rettigheter overføres fra år til år. Stendi kjører det samme spørsmålet på nytt for domstolene for å utsette sine betalingsplikter, men løsningen er helt i tråd med Fagforbundets syn på gjeldende rett. 

Hudfletter Arbeidstilsynet 

Fagforbundets leder er svært glad for dommen fra Oslo tingrett og etterbetalingen som saksøkerne nå får. 

– Våre medlemmer i Stendi fortjener hver krone de nå får, etter at har blitt frastjålet grunnleggende arbeidstakerrettigheter i en årrekke. Samtidig har våre medlemmer og Fagforbundet bidratt til å rydde opp i Stendi og i hele den private velferdsbransjen.  

Mette Nord mener at hennes medlemmer og Fagforbundet har gjort den ryddejobben som tilsynsmyndighetene skulle gjort.  

– Det er sjokkerende at verken Arbeidstilsynet, Økokrim eller Skatteetaten har grepet inn mot virksomheten som retten nå har funnet klart lovstridig. Fagforbundet har både anmeldt dette og varslet tilsynene, men ingenting er blitt gjort, sier Mette Nord.  

Hun mener også at kundene til Stendi og andre velferdsselskaper, som i stor grad er norske kommuner, skulle krevd ryddige forhold i virksomheter som leverer tjenester. 

– Det paradoksale er at norske myndigheter nå får inntekter i millionklassen som følge av den jobben våre medlemmer og Fagforbundet har gjort i retten, sier Nord. Bakgrunnen for dette er at klassifiseringen av omsorgsarbeiderne som arbeidstakere blant annet utløser etterbetaling av arbeidsgiveravgift til staten. 

Om Stendi-saken

Bakgrunnen for dommen Oslo tingrett avsa 22. desember 2022, er en flere år lang rettsstrid mellom Fagforbundet og Norges største private velferdsselskap, Stendi. Striden har stått om hvilke rettigheter omsorgsarbeiderne som jobbet for Stendi skal ha. Omsorgsarbeiderne jobbet for selskapet som selvstendig næringsdrivende. Dermed fikk de ikke grunnleggende arbeidstakerrettigheter som overtidsbetaling, sykepenger, feriepenger eller pensjon. Fagforbundet hevdet at dette var en ulovlig praksis og at omsorgsarbeiderne hele tiden skulle hatt fulle rettigheter som arbeidstakere. 

I 2021 vant Fagforbundet en knusende seier mot Stendi i Borgarting lagmannsrett. 22 medlemmer av Fagforbundet fikk etterbetalt mer enn 1 million kroner hver, i gjennomsnitt, som følge av de ulovlige arbeidsforholdene de hadde jobbet under i flere år. Etterbetalingene gjaldt blant annet overtidsbetaling, feriepenger og pensjon. Omsorgsgiganten måtte også dekke saksøkernes advokatomkostninger på 17,5 millioner kroner. 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?