Til hovedinnhold

Fagforbundet støtter anerkjennelse av Palestina

Leder av Fagforbundet, Mette Nord.

Leder av Fagforbundet, Mette Nord. (Foto: Lars Helgerud)

Fagforbundet er krystallklar i vår solidaritet med palestinerne og vi mener Norge må anerkjenne Palestina som selvstendig stat. Akkurat nå gjelder det at massedrapene i Gaza stopper og at det kommer en våpenhvile som hindrer at enda flere uskyldige liv går tapt.

16.11.2023 av Mette Nord, leder i Fagforbundet
Sist oppdatert: 16.11.2023

Fagforbundet har siden 2009 hatt et sterkt solidaritetsengasjement for palestinerne gjennom samarbeidsavtalen vår med Norsk Folkehjelp. Dette arbeidet har gjort det klart for oss at frihet for palestinerne er en forutsetning for fred i Midtøsten. Derfor har Fagforbundet i en årrekke vært svært tydelig på kravet om at Norge må anerkjenne Palestina som stat, også i vår kontakt med de rødgrønne partiene og regjeringa.

Hittil har vi ikke fått fullt gjennomslag, men nå er noe i ferd med å skje.

Krever umiddelbar våpenhvile

De siste ukene har hele verden vært vitne til en ubeskrivelig humanitær katastrofe i Midtøsten. Fagforbundet fordømmer terrorangrepet fra Hamas 7. oktober, men vi fordømmer også Israels militære svar, som er i strid med folkeretten og humanitærretten. Israels brutale krigføring har drept mer enn 11.000 palestinere, deriblant over 4.500 barn. Israels blokade av Gaza gjør at 2,3 millioner palestinere står uten tilstrekkelig vann, mat og helsehjelp. Mangel på drivstoff og elektrisitet kan føre til at enda flere kuvøsebarn og andre pasienter mister livet. Skal palestinerne på Gaza overleve, må det innføres en umiddelbar våpenhvile som gjør det mulig å bringe inn humanitær hjelp.

Fagforbundet er fornøyd med at den norske regjeringa var tidlig ute med å kreve en umiddelbar våpenhvile og at Norge har en tydeligere holdning til konflikten enn flere av våre naboland. Både Fagforbundet og regjeringa fordømmer terrorangrepet til Hamas, samtidig som vi mener Israels massive militære svar rammer uskyldige sivile – i strid med både folkeretten og humanitærretten.

På kort sikt haster det å få slutt på massedrapene og lidelsene i Gaza. Det er dette Norge og alle andre gode krefter må sette alt inn på nå.

Varig fred forutsetter anerkjennelse

Skal det derimot bli varig fred i Midtøsten, må det komme en politisk løsning som er bygd på folkeretten. Dette forutsetter at Palestina anerkjennes som en selvstendig stat, noe altså Fagforbundet har jobbet for lenge.

Hittil har det ikke vært mulig å få noe flertall på Stortinget for anerkjennelse av Palestina. Stortinget behandlet denne uka et forslag om å anerkjenne Palestina. Fagforbundet beklager at dette forslaget falt. Likevel er det positivt at det ble et bredt politisk flertall for annet forslag: Stortinget ber regjeringa være forberedte på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der dette kan ha en positiv innvirkning på en fredsprosess. I vedtaket blir det understreket at det ikke tas forbehold om at en endelig fredsavtale er på plass.

Vedtaket fra Stortinget er et viktig skritt i retning av norsk anerkjennelse av Palestina. Samtidig er det uttrykk for at et sterkt folkelig engasjement, fra Fagforbundet og mange andre, har bidratt til politisk endring.

Fagforbundet vil fortsette vårt langsiktige solidaritetsarbeid for palestinerne. Vi jobber for en fred som både palestinerne og israelerne vil være tjent med. Nå må vi gå sammen med andre for å få slutt på bombingen og blokaden av Gaza.

Mette Nord, leder av Fagforbundet

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?