Til hovedinnhold

Forsker på SFO-ansattes arbeidshverdag

Forsker ved NTNU samfunnsforskning og tidligere tillitsvalgt i Fagforbundet, Sonia Tangen.

Forsker ved NTNU samfunnsforskning og tidligere tillitsvalgt i Fagforbundet, Sonia Tangen. (Foto: privat)

Forskere ser nærmere på SFO-hverdagen, og nå vil de ha flere tilbakemeldinger fra de ansatte! En av forskerne er tidligere tillitsvalgt og barne- og ungdomsarbeider Sonia Tangen.

16.11.2023 av Renate Tårnes
Sist oppdatert: 22.11.2023

I sommer kom NTNU Samfunnsforskning AS med delrapport to i evalueringen av ny rammeplan for SFO. Der kom det fram at gratis kjernetid gjør det mer krevende å oppfylle kravene, fordi ressursene uteblir. Ifølge forskerne ser det ikke ut til at midlene som er ment å erstatte foreldrebetaling, blir brukt i den praktiske gjennomføringen av SFO.

Nyttig med god kjennskap til SFO

Sonia Tangen, barne- og ungdomsarbeider, tidligere tillitsvalgt i Fagforbundet og nå forsker ved NTNU Samfunnsforskning AS er med på arbeidet.

– I rapporten belyses det at rammeplanen på den ene siden er såpass vid at det allerede er et godt samsvar mellom det praktiske arbeidet og idealene i rammeplanen. Ansatte ser lite behov for å sette i gang ekstra prosesser. Samtidig ser vi at rammeplanen i realiteten er med på å forme praksisen mer indirekte ved å ligge som et bakteppe for all aktiviteten man har, sier Tangen.

Hun ser at egen kjennskap til SFO er nyttig i sine nye arbeidsoppgaver.

– Det kan være fordel at jeg selv har bakgrunn fra SFO og at jeg gjennom min rolle som tillitsvalgt jobbet mye med dette. Jeg tror at god kjennskap til feltet vil være nyttig i det videre arbeidet, sier Tangen.

Vil høre fra de som er tettest på barna

For å vite mer om hvordan denne gratisordningen påvirker SFO-hverdagen og mulighetene til å jobbe med den nye rammeplanen, trenger forskerne på prosjektet mer hjelp fra de som sitter tettest på SFO-livet. 

– Det er viktig at ansattes stemmer blir hørt, gjennom at de svarer på spørreundersøkelsen, sier hun og utdyper.

– Enkelthistorie gjennom intervju gir dybde og innsikt, men for å finne ut hvordan det jobbes med rammeplanen i det store og hele er vi avhengig av å få så mange svar som mulig. Det er de ansatte som hver dag jobber med barna i SFO og som er ekspertene på å fortelle om hvordan arbeidet med rammeplanen foregår der ute.

I slutten av november blir det sent ut tre nye spørreundersøkelser til SFO-ansatte, ledere i SFO og foreldre med barn med behov for ekstra tilrettelegging i skolen. Lenke til der du kan svare på undersøkelsene finner du nederst. 

Undersøkelsen til foreldre er en oppfølging av undersøkelsen som ble sendt ut i 2018 om hvordan barn med behov for ekstra tilrettelegging opplever SFO-tilbudet.

– Det er helt essensielt for prosjektet å vite mer om erfaringene til de som opplever livet i SFO til daglig, sier prosjektleder Joakim Caspersen.

Spørreundersøkelsene kommer i tillegg til besøk og intervjuer på en rekke SFO-er rundt om i landet.

To rapporter allerede ute

Det er allerede kommet to rapporter i prosjektet. Ny rammeplan i SFO - Kartlegging av innføringen av ny rammeplan i SFO kom i 2022, og evaluering av innføring av ny rammeplan for SFO: Delrapport 2 i år. Det har også vært arrangert webinarer og blitt laget informasjonsvideoer om prosjektet.

Alt kan du finne på SFO-prosjektets egen nettside: https://samforsk.no/prosjekter/evaluering-sfo

Lenke til undersøkelsene

SFO - Lederundersøkelse 2023

SFO - Ansattundersøkelse 2023

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?