Til hovedinnhold

Tariff representantskap 18-19.10.23

Fagforbundet Oslo hadde tariff presteskap i to dager hvor Fagforeningen var representert med 7 representanter hvor vi skulle enes om hovedkrav til alle tariff områder. Det ble også vedtatt en uttalelse "Stopp angrepet på sivile i Gaza.

20.10.2023 av Håvard Engebretsen
Sist oppdatert: 20.10.2023

På tariffrepresentanskapet til Fagforbundet Oslo deltok foreningens delegater for å jobbe med kravene til hoved oppgjøret til våren.

Representantskapet skulle komme med forslag til hoved krav. Det var hele 14 arbeidsgrupper som jobbet og en god debatt etter at gruppene hadde presentert sine forslag i prioritert rekkefølge.

Fagforeningens representant fra privat sektor Camilla Falck som er nestleder i Evidensia klubben var oppe på talerstolen og hadde et fint innlegg til punkt 4 i hoved kravene og kom med forslag til endring i teksten hvor hun argumenterte med at alle ansatte skal sikre lønnsutvikling gjennom kompetanseplaner i alle overenskomster noe som hun fikk enstemmig vedtatt.

Representantskapet sine hoved krav er.

  1. Bevar overenskomstene – ingen svekkelser
  2. Generelt kronetillegg til alle. Sentrale forhandlinger prioriteres.
  3. Tariffestet pensjon i alle avtaler. Mål om hybridpensjon med minimum 5% innskudd.
  4. Alle overenskomster skal ha bestemmelser om kompetanseplaner som sikrer lønnsutvikling for alle ansatte.
  5. Alle overenskomster skal ha bestemmelser om livsfasepolitikk med mål om at folk skal stå i jobb tol pensjonsalder.
  6. I tariffområder hvor det gis lavlønnstillegg skal dette tildeles utfra den ansattes grunnlønn, lavlønnstillegg skal ikke kunne spises opp i seners oppgjør.

Stopp angrepet på sivile i Gaza

Fagforbundet Oslos representantskap er opprørt over den kritiske humanitære katastrofen i Gaza og på vestbredden, og krever at Israelske myndigheter umiddelbart:

  1. innfører våpenhvile
  2. Opphever blokaden, slik at de grunnleggende behov for befolkningen, slok som vann, mat, strøm, medisiner og internett blir dekket.
  3. Internasjonale hjelpeorganisasjoner må komme inn med medisinske bistand og nødhjelp.

Vi fordømmer apartheidsystemet som gjennom okkupasjon, beleiring og tvangsforflytting av palestinere bryter med folkeretten og menneskerettene.

Vi fordømmer videre alle angrep og bruk av terror mot sivile fra begge sider. Samtidig understreker vi ubalansen i makt mellom partene, derfor må Israel ta det første steget ved å gjennomføre kravene ovenfor.

Det er nå avgjørende å forhindre en videreutvikling av det som allerede er en akutt humanitær krise.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?