Til hovedinnhold

Fagforbundet Barn og Oppvekst støtter Fosensamene og krever umiddelbar handling!

(Foto: .)

11.oktober var det to år siden høyesterett enstemmig kom fram til at konsesjonen og ekspropriasjonstillatelsen til Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen er ugyldige. Likevel har ingenting skjedd. Fosensamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter er fortsatt krenket.

19.10.2023 av Maren Oddvang
Sist oppdatert: 19.10.2023

Vi krever at staten umiddelbart føyer seg etter høyesteretts dom, og at det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen stoppes. Det er uholdbart at ikke rettsstatens prinsipper blir respektert. Vi ser at dommen i praksis blir trenert, og at urfolk nok en gang blir overkjørt.

Reindriftssamene må få mulighet til å igjen bruke området som de har gjort i utallige generasjoner. Arbeidet må påbegynnes umiddelbart, to års ventetid er ikke en rettsstat verdig.

Som fagforening er det vår oppgave å stå sammen og kjempe mot urett. Vi støtter våre medlemmer når arbeidsgiver ikke følger lov- og avtaleverk. Vi støtter våre tillitsvalgte når de jobber for bedre vilkår for alle. Vi støtter andre fagforeningers kamp for faglige rettigheter og lønnskrav. Denne gangen tar vi stilling og støtter våre samiske medlemmer i kampen for grunnleggende menneskerettighet. I tillegg handler dette om å kjempe for rettsstaten vår.

Høyesterett er vår høyeste rettsinstans, vi forventer at høyesterettsdommer får konsekvenser. Denne gangen er det samene som lider urett til tross for en rettskraftig dom i høyesterett. Hvem av oss blir den neste? Hvis vi aksepterer denne uretten, så aksepterer vi at rettsstatens prinsipper ikke lenger gjelder.

Når urett blir rett, blir motstand en plikt.

Vi gir vår fulle støtte til Fosensamenes motstandskamp

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?