Til hovedinnhold

Gratis SFO har gitt færre voksne

Gratis SFO har gitt færre ansatte per barn

Gratis SFO har gitt færre ansatte per barn (Foto: Mostphotos)

Forskning viser at mindre foreldrebetaling til SFO, kan gi færre voksne per barn. Dette viser forskning fra NTNU samfunnsforskning, de har sett på virkningen av gratis halvplass på SFO. Forskerne ser at endringen har gitt flere barn, færre voksne per barn og mindre penger.

13.09.2023 av Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Sist oppdatert: 13.09.2023

Forskningen viser at gratis halvdagsplass kan ha ført til dårligere kvalitet på SFO-tilbudet. Det er flere barn, færre voksne per barn og mindre penger, man kan stille spørsmål om hva som har skjedd med de 1.4 milliardene fra departementet?

Hvorfor blir ikke midlene som skal erstatte foreldrebetalingen brukt der de trengs, «på gulvet» i den praktiske gjennomføringen av SFO?

August 2021 ble ny rammeplan for SFO innført i Norge. I høst kom NTNU Samfunnsforsknings med sin  2. delrapport i evalueringen av innføring av rammeplanen for SFO. Den er utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er et samarbeid med Stockholms Universitet og NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

Du kan lese hele rapporten nederst i saken, eller her.

Gratis kjernetid i SFO – 12 timer i uka

Ett år etter innføringen av den nye rammeplanen, fra med og skoleåret 2022/2023, ble det også innført gratis kjernetid i SFO for alle 1. klassinger. Kjernetiden tilsvarer en halvplass på SFO, 12 timer i uka. Denne høsten utvides ordningen til å også gjelde for 2. trinn, som vil bety at 60.000 skoleelever vil få billigere SFO i Norge.

Forskere fra NTNU har nå sett en konsekvens av denne gratisordningen. Tallene deres viser at flere barn delta i SFO, men når det kommer mindre penger inn fra foreldrebetalingen, blir det i praksis færre voksne på SFO.

Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte kjenner seg igjen bildet fra forskningen. Det har lenge vært bekymret for utviklingen i SFO. De hadde håpet at innføringen av rammeplan vil gi sektoren et løft, men denne forventningen har ikke blitt innfridd. 

Fagforbundet krever bedre bemanning i SFO

Om SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Dette vil kreve nok bemanning med ansatte i hele stillinger, som har tid til planlegging, medvirkning, samarbeid og utviklingsarbeid. Det er også viktig med gode muligheter for kompetanseutvikling, etter- og videreutdanning og yrkesgruppene våre må synliggjøres

Barna fortjener at SFO utvikler et fellesskap mellom barna og ivareta barns rettigheter til fritid og deres medbestemmelse innenfor barnekonvensjonen.  Dette vil kreve en bedre bemanning. 

Fagforbundet vil arbeide videre for å synliggjøre SFOs egenart, kvalitet og innhold og at dette vil kreve en styrket bemanningen i SFO. En annen viktig sak for Fagforbundet et at barn med behov for tilrettelegging i undervisningstiden også skal få ekstra ressurser i SFO-tiden. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?