Til hovedinnhold

SFO-dagen 2023: lek og vennskap

AKS-dagen

Gratulerer med SFO dagen (Foto: Fagforbundet)

Onsdag 6. september arrangeres SFO-dagen 2023. Årets markering setter søkelyset på lek og vennskap.

05.09.2023
Sist oppdatert: 05.09.2023

Alle barn har rett på en trygg barndom.

Fagforbundet mener dette vil kreve en SFO med en forsvarlig bemanning, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov.

rammeplan for SFO vektlegger at tilbudet skal gi alle barn et fellesskap og være en lærende organisasjon som jevnlig vurderer og videreutvikler egen praksis.

Fagforbundet mener dette vil kreve at SFO skal legge til rette for at hele personalet reflekterer over faglige og etiske spørsmål i tilknytning til rammeplanens verdier og innhold og hvordan de kan være gode rollemodeller for barna.

Barn må få være barn.

Barnekonvensjonen gir alle barn rett til hvile og fritid, og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. fagforbundet mener dette vil kreve nok bemanning med ansatte i hele stillinger.

Fagforbundet mener de ansatte også må ha tid til planlegging og utviklingsarbeid Det er viktig med gode muligheter for kompetanseutvikling.

Fagforbundet  arbeider for at barn med behov for tilrettelegging i undervisningstiden, også får med seg de ekstra ressurser i SFOtiden. Barn som trenger en voksenresssurs i undervisningstiden, vil også trenge denne ressursen i SFO-tiden for å være inkludert i fellesskapet. Om man ønsker at SFO skal tilrettelegge for at leke skal stimulere til vennskap.

Fagforbundet forventer at i den nye opplæringsloven vil det komme en egen forskrift om medisinhåndtering. Den nye forskriften må tydelig definere hva som er helsehjelp og hva som er praktisk hjelp.

Lek og fritid har en egenverdi.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Fagforbundet mener leken skal ha en stor plass i barns liv. Dette vil kreve at barn har tid og rom til lek hver dag. Alle barn skal få mulighet til aktiv deltakelse i leken og å oppleve mestring. 

Om SFO skal ha et tydelig barneperspektiv, krever dette at de ansatte har tid til å kunne diskutere og reflektere over hva lek innebærer, og hvordan man som ansvarlig tilrettelegger opptrer i møte med lekende barn.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?