Til hovedinnhold

Spørsmål og svar til Kirkevalget

Fagforbundet oppfordrer medlemmene til å delta i Kirkevalget!

Fagforbundet oppfordrer medlemmene til å delta i Kirkevalget! (Foto: High and Low Studio)

Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen blant ansatte i fellesrådene i Den norske kirke. I tillegg har vi en landsdekkende forening for prester, teoLOgene. Det gir oss et naturlig engasjement i Kirkevalget, og vi har stilt kandidatene spørsmål som er viktige for Fagforbundet.

31.08.2023 av Bjarne Kjeldsen, rådgiver, Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Sist oppdatert: 04.09.2023

Med Kirkevalget minnes vi på at Den norske kirke er et demokrati i demokratiet. Over 3,5 millioner medlemmer gis mulighet å påvirke hvordan kirken skal styres. Lokalt og nasjonalt. For noen er dette et valg knyttet til temaer de har sterkt eierskap til. Det handler om tro, tilhørighet og grunnleggende verdier. For andre kan det være vanskeligere å se betydningen av å delta i valget.

Kirka som kulturbærer og forvalter av fellesskapets verdier

Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen blant ansatte i fellesrådene i Den norske kirke. Vi har også en egen landsdekkende fagforening for prester, teoLOgene. Dette gir oss et engasjement for utviklingen i Den norske kirke, lokalt og nasjonalt. I tillegg er Fagforbundet opptatt av fellesskapsverdier og rammene rundt velferdstjenestene i Norge.

Den norske kirke har en ansvarsfull rolle som forvalter av kirkebyggene, som er viktige kulturbærere og kulturminner for oss alle. Kirken er en betydelig kulturaktør som trekker over en halv million besøkende i løpet av året. 84 prosent av gravferdene finner sted med kirkelig seremoni. Og, ikke minst: De fleste steder i Norge er kirkelig fellesråd ansvarlig for gravplassene og gravplassmyndigheten for alle - uavhengig av religiøs tilhørighet. Derfor har vi stilt kandidater til bispedømmerådsvalgene og Kirkemøtet noen spørsmål vi synes er viktige, men som i for liten grad preger debattene på Kirkemøtet eller i mediene.

Spørsmålene fra Fagforbundet

  1. Hva legger du i begrepet tverrfaglighet i kirkelig sammenheng? Hvordan kan tverrfaglig samarbeid ute i kirkestabene bli bedre?
  2. Den norske kirke står i en særstilling blant trossamfunnene. Et eget kapittel i trossamfunnsloven, delt finansiering der kommunene finansierer den største andelen og gravplassansvaret er tre viktige elementer i dette. Hvilke muligheter og hvilket ansvar mener du følger denne særstillingen?
  3. Hvilken betydning mener du gravplassforvaltningen har for lokalkirken?
  4. Er det viktig for deg at fellesrådet beholder denne allmenne tjenesten? Har du tanker om hva som vil kreves av fellesrådet fremover for å kunne ivareta denne oppgaven til beste for alle innbyggere i kommunen?
  5. Det er mye deltid blant ansatte i menigheter og fellesråd. Hvordan kan flere fellesrådsansatte få større/hele stillinger?
  6. Hvilken betydning mener du ansattes medbestemmelse og mulighet til påvirkning blir for en vellykket utredning og implementering av den nye kirkelige organiseringen?
  7. Hvor mener du de største utfordringene ligger i Kirkemøtets arbeid med ny kirkelig organisering?
  8. Hva er viktigst for deg i det videre arbeidet med organiseringsspørsmålet?

Se alle svarene på temaside for Kirkevalget på fagforbundet.no

Vi har valgt å ikke sende spørsmålene til frimodig kirke og bønnelista, siden disse to listene så tydelig står for en reversering av det Fagforbundet anser som de viktige stegene Den norske kirke har tatt for likestilling for ansatte og medlemmer i likekjønnede samliv og LGBTQ+-personer.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?