Til hovedinnhold

Et balansert forslag om lakseskatt

Viktig skatt: Fagforbundet mener en grunnrenteskatt på bruk av naturressurser kan bidra til bedre velferdstjenester.

Viktig skatt: Fagforbundet mener en grunnrenteskatt på bruk av naturressurser kan bidra til bedre velferdstjenester. (Foto: Birgit Dannenberg)

Regjeringa har kommet med et konkret forslag til hvordan grunnrenteskatten skal innrettes. – Vi hadde gjerne sett en høyere beskatning, sier Mette Nord, Fagforbundets leder.

28.03.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 28.03.2023

Regjeringa foreslår en grunnrenteskatt på norsk havbruk, såkalt lakseskatt, på 35 prosent, ned fra 40 prosent i det opprinnelige høringsforslaget. Skatten gjelder fra 1. januar i år. Forslaget skal fremmes for Kongen i statsråd, før proposisjonen blir lagt fram for Stortinget.

En grunnrenteskatt kan beskrives som følgende: En investor stiller opp med ideer og penger, felleskapet med reine fjorder. Begge deler er helt nødvendig for at virksomheten skal kunne finne sted. Grunnrenteskatt kan derfor sees på som utbytte fra samfunnets del av investeringen. Fagforbundet mener dette er både rimelig og rettferdig.

Halvparten til kommunene

– Det er åpenbart at de som benytter våre felles naturressurser til oppdrett skal måtte betale noe tilbake til samfunnet. Derfor er det bra at regjeringa nå kommer med et konkret forslag til hvordan grunnrenteskatten skal innrettes, sier Mette Nord.

Inntektene fra grunnrenteskatten vil basere seg på markedsverdi fra merdkanten, som selskapene selv setter for i år. Neste år skal det opprettes et uavhengig prisråd. Halvparten av inntektene fra skatten skal gå til kommunene.

Ønsket høyere skatt

Mette Nord hadde ønsket en høyere skatt, men godtar regjeringas forslag.

– Regjeringa har lyttet og kommet fram til et kompromiss. At det kommer reaksjoner betyr trolig at regjeringa har funnet en grei balanse mellom ulike interesser i saken. Noen ønsker jo at laksenæringa skal slippe skatt, mens vi i Fagforbundet gjerne hadde sett en høyere beskatning, sier Mette Nord.

Regjeringa har gjort flere justeringer fra høringsforslaget. I tillegg til at skattesatsen er redusert, er modellen innrettet sånn at den ikke svekker næringas insentiver for å investere.

– Fradragene gjør skatten investeringsvennlig, og at sikrer at næringa kan fortsette å utvikle seg, sier Mette Nord.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?