Til hovedinnhold

Derfor vil Fagforbundet ha grunnrenteskatt

FELLES VERDIER: Fellesskapet stiller opp med rene fjorder. Grunnrenteskatt kan derfor anses som utbytte fra samfunnets del av investeringen i laksenæringa. Det er både rett og rimelig, mener Fagforbundet. Illustrasjonsfoto.

FELLES VERDIER: Fellesskapet stiller opp med rene fjorder. Grunnrenteskatt kan derfor anses som utbytte fra samfunnets del av investeringen i laksenæringa. Det er både rett og rimelig, mener Fagforbundet. Illustrasjonsfoto. (Foto: Mostphotos)

– Det er svært positivt at det nå blir skatt på superprofitten som hentes ut fra bruken av våre felles naturressurser, sier Fagforbundets leder, Mette Nord. Fagforbundet mener den såkalte lakseskatten bidrar til rettferdig fordeling og sikrer utvikling i hele landet. Her kan du lese mer om hvorfor vi vil ha grunnrenteskatt.

24.11.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 24.11.2022

Fagforbundet er glad for at hele LO-familien er enige om at oppdrettsnæringa må betale for tilgangen til å bruke norsk natur. Avkastningen i næringa har de siste ti årene vært tre til fire ganger høyere enn i industrien for øvrig. Derfor er det uvanlig stor enighet både blant folk flest og fagøkonomer om at de som tjener godt på å bruke fellesskapets ressurser, må betale mer tilbake.

En grunnrenteskatt kan beskrives som følgende: En investor stiller opp med ideer og penger, felleskapet med reine fjorder. Begge deler er helt nødvendig for at virksomheten skal kunne finne sted. Grunnrenteskatt kan derfor sees på som utbytte fra samfunnets del av investeringen, dette er både rimelig og rettferdig.

Rettferdig fordeling

Regjeringas forslag til grunnrenteskatt på havbruksnæringa (lakseskatt, om du vil), sikrer at de kommunene hvor oppdrett skjer, får en større del av inntektene enn det de gjør i dag. Samtidig får også alle andre kommuner en del av kaka.

Forslaget sikrer at en mindre del av høy norsk verdiskapning basert på fellesskapets ressurser blir utbetalt som utbytte i utlandet. På samme måte som at vi sikrer at inntektene fra olje og vann tilfaller fellesskapet, så vil forslaget fra regjeringa sikre økte inntekter fra oppdrett til fellesskapet.

For Fagforbundet er det avgjørende at skattesystemet bidrar til å sikre næringsliv og bosetting over hele landet. Regjeringa har gått langt for å sikre at mindre bedrifter ikke skal måtte betale grunnrente.

Næringa skyver lokalsamfunn og arbeidsfolk foran seg

Næringa sjøl hevder regjeringas forslag vil føre til nedleggelser og bråstans i investeringer. Hundrevis av ansatte har mottatt permitteringsvarsel. Fagforbundet mener skattesystemet skal utformes på grunnlag av fakta og saklig debatt, ikke på bakgrunn av trusler mot folks jobb og livsgrunnlag.

Påstandene om at regjeringas forslag vil legge Kyst-Norge øde, savner grunnlag i virkeligheten. Det blir ikke mindre lønnsomt å investere i et settefiskanlegg, eller en fileteringsfabrikk på land, om oppdrettsnæringa må betale for å bruke fjorden og havet.

Vi registrerer hva oppdrettsselskapene sier, men er trygge på at næringa vil fortsette å gjøre det de alltid har gjort, nemlig å investere der det er lønnsomt. De investeringene som ville vært lønnsomme før dette forslaget kom, vil være lønnsomme også etter at forslaget er iverksatt.

Lokaldemokratiet skal styre, ikke enkeltpersoner

Ved å ta betalt for bruken av fellesskapets ressurser, og dele pengene ut til kommunene, styrker vi fellesskapet og lokalsamfunnene. Om vi ikke gjøre det, overlater vi penger og makt til noen få enkeltpersoner som får uforholdsmessig stor innflytelse på samfunnsutviklingen, både lokalt og nasjonalt. Det vil ikke tjene andre enn de som har tjent nok fra før.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?