Til hovedinnhold

Bekymra for sikkerheten til norske pasientdata

Pasientdata i skyen: Helse Sør-Øst, landets største helseforetak, vil bruke en amerikansk-eid skyløsning til å lagre data om millioner av norske pasientsenter.

Pasientdata i skyen: Helse Sør-Øst, landets største helseforetak, vil bruke en amerikansk-eid skyløsning til å lagre data om millioner av norske pasientsenter. (Foto: Jan Lillehamre / Fagforbundet)

Helse Sør-Øst vil legge persondata til flere millioner norske pasienter på en amerikanskeid sky. Fagforbundet er bekymra for at helseregionen nok en gang undervurderer sikkerheten for pasientene, og mener det er på tide med en nasjonal skytjeneste som drives og eies av det offentlige.

23.03.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 23.03.2023

Helse Sør-Øst begynner utrullingen av skytjenesten i løpet av våren, skriver NRK. Der vil det ligge sensitiv informasjon om norske pasienter, som for eksempel om de har kreft, hjerteproblemer, lungesykdommer eller rusproblemer.

– Vi er bekymra for at Helse Sør-Øst nok en gang undervurderer IKT-sikkerheten for sine pasienter, sier Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet.

Datatilsynet advarer

I flere runder med helseregionen har Datatilsynet kommet med kritiske merknader til håndteringen av data i forbindelse med prosjektet. Dataene til mer enn halvparten av Norges befolkning skal lagres i en amerikanskeid løsning. Tilsynet mener leverandøren tar forbehold om at dataene kan utleveres til land utenfor Europa – noe som kan være i strid med EUs regler for beskyttelse av personopplysninger.

– Vi vil sterkt oppfordre Helse Sør-Øst til å ta hensyn til anmerkingene fra Datatilsynet. Det er oppsiktsvekkende at helseregionen nok en gang er villig til å risikere datasikkerheten til sine pasienter med IKT-skandalen i helseregionen for noen år siden i friskt minne, sier Odd Haldgeir Larsen.

Nasjonal skyløsning

Han viser til episoden fra noen år tilbake, der helseregionens outsourcing-fremstøt førte til at utenlandske IT-arbeidere fikk tilgang til sensitive persondata.

– Fagforbundet mener usikkerhet knytta til lagring av sensitive personopplysninger må få myndighetene til å prioritere opprettelse av en nasjonal skyløsning som eies og drives i offentlig regi. Dette er den beste måten å sikre sensitive data fra ulike offentlige myndigheter, sier Larsen.

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har jobba aktivt med spørsmål knytta til nasjonal skyløsning siden 2018. Siden den gang er den offentlige debatten løfta, og regjeringa har igangsatt en utredning av nasjonal skyløsning.

– Det er hyggelig at beslutningstakerne har fått øynene opp for denne løsninga. Det er desto mer beklagelig at ledelsen i Helse Sør-Øst nå går baklengs inn i framtida ved å ønske å lagre pasientdata på en amerikanskeid løsning, sier Trond Finstad, leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon.

Forsvaret har nylig stansa et gigantisk outsourcing-prosjekt. Det er positive signaler, mener Finstad.

– Men i helsesektoren må tydeligvis denne lærdommen gjentas, denne gangen forhåpentligvis uten at persondata om millioner av norske pasienter havner i feil hender, sier han.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?