Joik er den tradisjonelle samisk musikkformen og er blant Europas eldste folkemusikkformer. Joiken har alltid hatt en særegen plass i den samiske bevisstheten.