Til hovedinnhold

Fra innleie til hele faste stillinger på sykehusene

Glad for at ansatte får mer innflytelse på egen arbeidshverdag: Odd Haldgeir Larsen

Glad for at ansatte får mer innflytelse på egen arbeidshverdag: Odd Haldgeir Larsen (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

– Helseministeren kommer med gode signaler om økt bemanning, heltidskultur og innstramming i bruken av bemanningsbyråer, sier Fagforbundet nestleder Odd Haldgeir Larsen som ser en satsing på sykehusene med ny regjering.

17.01.2023 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 19.01.2023

17. januar ved St. Olav Hospital holdt Ingvild Kjerkol sin andre sykehustale som helseminister. Der ba hun sykehusene gjøre en kritisk gjennomgang av behovet for innleie med sikte på å redusere omfanget

– Det gis klare signaler om at de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs og at det nå skal arbeides med å beholde, rekruttere og utdanne helsepersonellet som arbeider i helsesektoren, sier Fagforbundet nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Krever flere lærlinger

Tidligere på dagen var helseministeren og Fagforbundets leder Mette Nord ute i Dagsavisen med gladnyheten. Der sa Nord at dette vil skape et tryggere arbeidsliv der de ansatte får mer innflytelse over egen arbeidshverdag.

– Det blir også svært viktig at regjeringa krever at antall lærlinger i helsefagarbeiderfaget i sykehusene skal økes sammenlignet med 2022, sier Larsen som var til stede under sykehustalen.

Mer heltid, mindre innleie

Fagforbundet har i lang tid kjempa for flere hele faste stillinger. Med heltid blir det bedre kvalitet på omsorgstjenestene og bedre arbeidsvilkår for den ansatte.

– Fagforbundet er fornøyde med at helseministeren understreker at sykehusene skal fortsette å forsterke arbeidet med å utvikle heltidskultur, sier Larsen.

Fagforbundet mener at en av de største utfordringene for framtidas offentlige helsetjeneste er tilgang på tilstrekkelige ressurser. Dette gjelder både økonomiske, men ikke minst nok bemanning.

– Vi forventer at Ap/Sp-regjeringa gjennomfører løfte fra Hurdalsplattformen om å gi mer penger til sykehusene. Det må også sikres nok bemanning, og vi må ha kompetansehevende tiltak som kan sikre en bedre oppgavefordeling, avslutter nestlederen.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?