Nyheter

Ansettelsesavtaler for Kommunedirektører og andre toppledere

Foreningen tilbyr medlemmene i foreningen bistand i forbindelse med inngåelse av egen arbeidsavtale. I den forbindelse er det nå utarbeidet to standardmaler. Disse kan danne utgangspunkt for en tilpasset arbeidsavtale for den konkrete ansettelse.

En sak om stillingsvern

Hålogaland lagmannsrett avsa medio april en dom som omhandlet gyldigheten av en oppsigelse av rådmann. Dommen er påanket og det skal nå vurderes om saken skal til Høyesterett.

Kåret til en av fremtidens ledere kommune-Norge

Ida Amalie Onstad er stolt medlem av Yrkesseksjon for kontor og administrasjon og hun er valgt som en av «Fremtidens ledere i kommune- og helse-Norge 2022».

Fagforbundet det naturlige valget for meg

Svein Skisland har vært kommunedirektør i 28 år og organisert siden 1987. Fagforbundet var det naturlige valget for lederen i Vennesla kommune som er brennende opptatt av sitt lokalsamfunn. Les intervjuet med Svein.

Informasjon fra styret

Herunder finner du informasjon om styremøter som protokoller, møtedatoer og informasjon om hvordan du kan melde inn saker.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?