Til hovedinnhold

Arbeidstilsynet i gang med landsdekkende NAV-tilsyn

Trond Finstad er leder av Fagforbundets Yrkesseksjon for kontor og administrasjon.

Trond Finstad er leder av Fagforbundets Yrkesseksjon for kontor og administrasjon. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet er fornøyd med at Arbeidstilsynet nå er i gang med landsdekkende tilsyn ved NAV-kontorer. Trond Finstad, leder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon, mener det er spesielt viktig at de ser nøye på forebygging av vold og trusler. - Sikkerheten til våre medlemmer på NAV, er vår hovedprioritet.

16.11.2022 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 18.11.2022

Arbeidstilsynet vil de kommende månedene føre tilsyn på NAV over hele landet. Tilsynene foregår frem til sommeren 2023. Til sammen vil mer enn en tredjedel av de vel 260 Nav-kontorene i Norge få tilsyn.

Etterlyser flere tiltak

Trond Finstad mener det er bra at Arbeidstilsynet nå skal gjennomføre et omfattende tilsyn ved NAV-kontorene.

– Tilsynet sier målet er å bidra til bedre arbeidsforhold for de ansatte. De har nå en unik mulighet til å bidra til bedring i arbeidet med forebygging av vold og trusler.

Han fremhever resultatene fra direktoratets nylige rapport om sikkerhet på NAV hvor det ved fire av ti tilfeller opplyses at det ikke ble satt i gang tiltak for å ivareta de ansatte etter volds- og trusselepisoder. 

– Det er bekymringsfullt at så mange føler seg utrygge på jobb, og at mange ikke opplever seg ivaretatt av arbeidsgiver etter slike episoder, sier Finstad.

Tilsyn avdekket svikt

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn etter den tragiske hendelsen ved NAV Årstad i Bergen i fjor, der en ansatt ble drept og en alvorlig skadet. Tilsynet avdekket svikt i det forebyggende HMS-arbeidet ved kontoret.

Etter ulykken ble det også gjennomført tilsyn med både den statlige og kommunale arbeidsgiverlinjen, NAV Vestland og Bergen kommune. Tilsynene avdekket blant annet mangler ved kartlegging og risikovurderinger, mangler ved verneombudets medvirkning og at HMS-arbeidet hos de to arbeidsgiverne ikke var godt nok samordnet. Dette resulterte i til sammen tolv pålegg fra Arbeidstilsynet.

To ulike avvikssystem for de ansatte

Finstad mener det er avgjørende med et godt samarbeid mellom den statlige og kommunale delen i NAV. Han viser til at de kommunalt ansatte må føre avvik i to ulike avvikssystemer. Dette er ikke hensiktsmessig, spesielt når vi vet at terskelen er høy for å melde avvik i en krevende arbeidshverdag. 

Finstad er derfor godt fornøyd med at Arbeidstilsynet skal følge opp både den statlige og kommunale arbeidsgiverlinja i NAV. Det krever en god samordning av HMS-rutinene for å ivareta arbeidsmiljøet både for de statlige og kommunalt ansatte ved kontorene, mener han.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?