Til hovedinnhold

Sterkere fokus på kunstig intelligens og skytjenester i hovedlinjene

Teknologi blir stadig viktigere på arbeidsplassen.

Teknologi blir stadig viktigere på arbeidsplassen. (Foto: Werner Juvik / Fagforbundet)

Landskonferansen ble avholdt siste uke og det er kommet ny, god politikk på yrkesseksjonens områder. Framover vil vi gå gjennom de nye hovedlinjene. I første i kapittel i de nye hovedlinjene finner vi digitalisering. Her er det et nytt fokus på kunstig intelligens og en offentlig eid skytjeneste.

10.11.2022 av Trond Finstad
Sist oppdatert: 10.11.2022

I de nye hovedlinjene er det kommet til ny politikk på digitaliseringsområdet:

1.1.4 Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon vil bidra til medvirkning og forsvarlig       bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor.

1.1.5 Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon vil arbeide for at det opprettes en skytjeneste som eies og driftes av det offentlige.

Årsaken til ny politikk på dette området er at kunstig intelligens vil i stadig større grad blir benyttet på arbeidsplassene. Slik teknologi kan være nyttig, men kan samtidig brukes til å overvåke ansatte og innbyggere. Dersom bruk av kunstig intelligens skjer på ulovlige eller uetiske måter vil det skade innbyggernes tillit til den offentlige forvaltning. Det finnes et omfattende europeisk regelverk på området, blant annet i personvernforordningen. Dette punktet er altså knyttet til artikkel 88 GDPR, som gir fagbevegelsen mulighet til å tarifffeste personvernrettigheter. EUs regelverk tar ikke innover seg de etiske implikasjoneneved bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen i særlig grad. Kunstig intelligens innebærer spennende muligheter, men brukes må innpasses i partssystemet på en god måte.

En skytjeneste brukes som en samlebetegnelse på datatjenester som leveres over internett. Dette innebærer lagring av data, prosessering av data, operativsystemer og programvarer. Skytjenesters piller i dag større og større rolle i utviklingen av IKT og digitale tjenester. En offentlig skytjeneste vil holde data om innbyggere på offentlige hender og kan brukes til å utvikle IKT-tjenester i egenregi. I dag sendes dessverre mye informasjonom innbyggerne til private nettskyer som også befinner seg i utlandet.

Renskrivingen av hovedlinjene er i gang og de vil snarlig publiseres på nettsidene.

Nå vil det nyvalgte yrkesseksjonsstyret begynne arbeidet med å konkretesere målsetningene satt av Landskonferansen. Det blir et spennende arbeid!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?