Til hovedinnhold

IA-avtalen forlenges og forsterkes

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (i midten) sammen med representanter fra hovedorganisasjonene fra arbeidstaker- og arbeidsgiversidene er enige om å forlenge IA-avtalen til ut 2024.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (i midten) sammen med representanter fra hovedorganisasjonene fra arbeidstaker- og arbeidsgiversidene er enige om å forlenge IA-avtalen til ut 2024. (Foto: Arbeids- og inkluderingsdep)

Gjeldende IA-avtale forlenges med to år og innsatsen forsterkes.

09.11.2022 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 10.11.2022

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge den nåværende IA-avtalen videre frem til utløpet av 2024. IA-avtalens overordnede mål er å redusere sykefravær og forebygge frafall i arbeidslivet. 

Det er også enighet om å styrke innsatsen for å nå målene om å redusere sykefravær og forebygge frafall fra arbeidslivet, samt styrke det lokale IA-samarbeidet. 

– Jeg er fornøyd med at vi nå er enige om å forlenge IA-avtalen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.  

IA-avtalen understreker at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Gjennom å jobbe godt og systematisk med å forebygge og redusere sykefravær og frafall, skal virksomhetene være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet. I tråd med dette og som en del av videreutviklingen av arbeidet, skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal i tillegg drøfte hvordan partene og myndighetene sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet.

Mer om IA-avtalen:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?