Til hovedinnhold

En vellykket landskonferanse 2022

Landskonferansen 2022 - Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Landskonferansen 2022 - Yrkesseksjon kontor og administrasjon (Foto: Martin Raaen Eidissen)

Landskonferansen 2022 ble avholdt 1. til 3. november på Gardermoen. Det var tre innholdsrike og vellykkede dager, med flotte kulturelle innslag, faglige og politiske innlegg, gode debatter og viktige fagligpolitiske vedtak.

03.11.2022 av Martin Raaen Eidissen
Sist oppdatert: 04.11.2022

Dag 1 bestod av fellessamling for alle yrkesseksjonene. Her var det blant annet viktige innlegg om digitalisering og personvern fra Silvija Seres, om bærekraft og solidaritet av professor Kalle Moene, om helsetjenestene av Oslos helsebyråd Robert Steen og inspirasjonsforedrag av Thomas Seltzer. En gledelig overraskelse på slutten av kvelden var dessuten at lederne for yrkesseksjonene hadde et underholdende revybidrag med Olsenbanden som tema.

Silvija Seres Landskonferansen 2022
Silvija Seres Landskonferansen 2022 (Foto: Martin Raaen Eidissen)
Lederne for yrkesseksjonene spilte rollene som Olsenbanden under Landskonferansen 2022
Lederne for yrkesseksjonene spilte rollene som Olsenbanden under Landskonferansen 2022 (Foto: Martin Raaen Eidissen)

Dag 2 og 3 avholdt yrkesseksjonene sine respektive landskonferanser hver for seg. Delegatene fikk framlagt og debattert viktige temaer som beretninger og fagligøkonomisk regnskap og yrkesseksjonens innstilling til hovedlinjer 2022-2025, samt faglige innlegg om Fagforbundets studentprosjekt og LO for alle-prosjekt.

Sekretariatet til Yrkesseksjon kontor og administrasjon Landskonferansen 2022
Sekretariatet til Yrkesseksjon kontor og administrasjon Landskonferansen 2022 (Foto: Martin Raaen Eidissen)Særlig var temaer om digitalisering og digitalt utenforskap, vold og trusler og demografiske utfordringer for Fagforbundet i årene som kommer engasjerende temaer. Flere delegater tok til orde for at Fagforbundet må ta en lederrolle i kampen for de mange innbyggerne som strever med digitalt utenforskap - enten det er snakk om eldre, yngre, innbyggere med språkutfordringer eller personer med funksjonsnedsettelser. 

Elin Severinsen, delegat Finnmark, Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Landskonferansen 2022
Elin Severinsen, delegat Finnmark, Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Landskonferansen 2022 (Foto: Martin Raaen Eidissen)

Andre delegater løftet fram viktigheten av at partene i arbeidslivet må samarbeide enda bedre i kampen mot vold og trusler i arbeidslivet, og at arbeidsgivere i større grad må stilles ufravikelige krav til utforming av arbeidsplassene og tilganger for å sørge for sikkerheten til de ansatte. Samtidig ble det også understreket at disse tiltakene i så liten grad som mulig må gå ut over innbyggernes opplevelser av å ha lett tilgang til offentlige tjenester som NAV, innbyggertorg med mer.

Utfordringene vi i Fagforbundet har med eldrebølgen ble også problematisert. Medlemsmassen til Fagforbundet blir, som befolkningen for øvrig, stadig eldre, og mange av delegatene løftet fram viktigheten av et systematisk, strukturert arbeid for å organisere flere yngre arbeidstakere, lærlinger og studenter i tiden som kommer.

Mette Asmhyr, nestleder Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Landskonferansen 2022
Mette Asmhyr, nestleder Yrkesseksjon kontor og administrasjon, Landskonferansen 2022 (Foto: Martin Raaen Eidissen)Landskonferansen ble avsluttet med en framleggelse av redaksjonskomiteens innstillinger til hovedlinjer for 2022-2025, som deretter ble votert over  og vedtatt av delegatene til landskonferansen. Dermed er Yrkesseksjon kontor og administrasjons rammeverk for de neste tre årene lagt, og vi er alle klare for å arbeide med alle disse viktige områdene i årene som kommer.

Ta hverandre i hånda og hold, Landskonferansen 2022
Ta hverandre i hånda og hold, Landskonferansen 2022 (Foto: Martin Raaen Eidissen)
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?