Til hovedinnhold

Nav-ansatte etterlyser tiltak i ny rapport

Arne Hernes holdt innlegg om vold og trusler etter statsminister Jonas Gahr Støres innledning.

Arne Hernes holdt innlegg om vold og trusler etter statsminister Jonas Gahr Støres innledning. (Foto: Werner Juvik)

En av tre Nav-ansatte har opplevd en eller flere uønskede hendelser som trusler og trakassering det siste året. – Funnene overrasker ikke, sa Arne Hernes til statsministeren under landsmøtet.

19.10.2022 av André Haugen og Trude Kvaran
Sist oppdatert: 20.10.2022

Det er også manglende sikkerhetsopplæring og for dårlig fysisk sikring ved landets Nav-kontorer. Dette er noe av funnene i en ny, foreløpig Nav-rapport om vold og trusler som er gjengitt av NRK.

– Det er et altfor høyt tall. Noe må gjøres, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og de Nav-ansatte i Bergen kommune, Arne Hernes til statskanalen.

Som delegat for Yrkesseksjon for kontor og administrasjon talte Hernes etter statsministeren på landsmøtet onsdag. Han var tillitsvalgt da hans tidligere avdelingsleder i fjor høst ble drept i et knivangrep på Nav-kontoret på Årstad i Bergen.

– Ikke flere å miste

Hernes tok til orde for å sikre de ansatte nødvendig opplæring og jevnlig trening på eskalerende situasjoner, et lovgrunnlag som sikrer utveksling av nødvendig informasjon om folk som kan være farlige og en ledelse som har nulltoleranse for trusselsituasjoner som kan ende i voldsepisoder.

– De siste ti årene har to Nav-ansatte blitt drept på jobb. Vi har ikke flere å miste, sa Hernes til statsministeren, som også ga ham full støtte.

Her kan du se hele innlegget til Arne Hernes

AU-medlem og leder for Yrkesseksjon for kontor og administrasjon, Trond Finstad, mener rapporten peker på flere utfordringer. Han har selv representert Fagforbundet i dette arbeidet.

– Det er viktig at det jobbes systematisk med sikkerhetsarbeidet. Denne rapporten viser at det øves for lite på situasjoner hvor vold og trusler kan oppstå, sier Finstad.

Medlemmer i førstelinja

Det fremkommer i rapporten at kjennetegn ved ansatte som opplever flest hendelser er de som jobber med kommunale oppgaver og som jobber i publikumsmottakene.

– Det er Fagforbundets medlemmer som står i førstelinja. Vi krever at de skal være trygge på jobb, sier Finstad.

I tillegg påpeker han mangel på oppfølging og ivaretakelse av ansatte etter volds- og trusselsituasjoner. Slike hendelser får alvorlige konsekvenser og økt belastning for de ansatte. Det må jobbes mer systematisk med oppfølging av de ansatte etter volds- og trussel situasjoner, mener Finstad.

Bedre informasjonsdeling

– Vi må ta innover oss at dette er et langsiktig og helhetlig arbeid. Vi må se på hvordan innhold og kvalitet i Navs tjenester henger sammen og kan skape trygghet og redusere risiko. Det inkluderer samarbeid mellom de ulike enhetene i Nav og tilgjengelighet for brukerne, sier han.

– Organisering av Navs tjenester må også sees i sammenheng med kommunenes øvrige tjenester, og kommunikasjonen mellom tjenestene. Her er det rom for bedre informasjonsdeling.

I den endelige rapporten som er planlagt nærmere jul, vil det også komme flere og mer konkrete tiltak.

– Vi ser frem til å konkretisere dette arbeidet ute på de enkelte Nav-kontorene, sier Finstad.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?