Til hovedinnhold

Kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

gruppebilde.jpg

gruppebilde.jpg

Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble lagt fram 1. oktober 2022. Her er regjeringens nye tiltak.

05.10.2022
Sist oppdatert: 05.10.2022

Regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet (a-krim) inneholder 35 nye tiltak. Mange av tiltakene adresserer viktige problemstillinger man kjenner godt igjen. Trepartssamarbeidet vektlegges særlig i handlingsplanen. Dette samarbeidet står sentralt i kampen mot sosial dumping og a-krim. De tar også opp sammenhengen mellom arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet, arbeidstakers rettigheter, forskning og kunnskap på området, samt arbeidet rundt tilsyn. 

Fagforbundet jobber for et anstendig arbeidsliv for alle, og at alle arbeidstakere får en lønn man kan leve av. Dette vektlegges også i regjeringen sitt arbeid. Det er viktige at partene i arbeidslivet er godt representert i en sak som dette. Det er spesielt noen sektorer som er særlig utsatt, som byggebransjen og transportbransjen. Handlingsplanen skal være med på å hjelpe utsatte arbeidstakere, som de nevnte bransjene, forbrukere og lette utfordringene for innkjøpere.

12. oktober kl. 08.00 inviterer Fagforbundet til et frokostmøtet på Kulturhuset i Oslo om tema. Arbeids- og inkluderingsministeren kommer, og vil snakke om det viktige arbeidet handlingsplanen inneholder. Arrangementet blir også streamet. 

Les mer om arrangementet 

Les handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?