Til hovedinnhold

Tok i mot rapporten fra personvernkommisjonen - Les rapporten her

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik fikk rapporten fra utvalgsleder John Arne Moen.

Statsråd Sigbjørn Gjelsvik fikk rapporten fra utvalgsleder John Arne Moen. (Foto: KDD)

Personvernkommisjonen ble oppnevnt i juni 2020 og har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Kommisjonen har blant annet kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

28.09.2022
Sist oppdatert: 28.09.2022

I denne utredningen tegner Personvernkommisjonen et bilde av en digitaliseringsprosess som preger alle samfunnssektorer. Det er et tverrpolitisk mål å digitalisere, og dette arbeidet har skjedd og vil trolig fortsette å skje i høyt tempo. Siden den forrige personvernkommisjonen la fram sin utredning, har det vært gjennomført en rekke omfattende digitaliseringsprosesser i offentlig og privat sektor.

Personvern handler om hvilket samfunn vi ønsker å leve i, i dag og i dagene som kommer. På tross av dette, betraktes personvern i mange tilfeller som et ekspertfelt eller nisjeområde. Personvern diskuteres ofte i kontekst av paragrafer, lovfortolkning og etterlevelse. For profesjonelle aktører er personvern gjerne forbundet med formelle krav, mulige sanksjoner og vanskelige juridiske vurderinger som kommer i veien for utførelsen av daglige oppgaver.

Etter Personvernkommisjonens syn er det på høy tid at diskusjoner rundt personvern løftes ut fra ekspertsirklene og gjøres til et relevant og viktig spørsmål i samfunnsdebatten, i kommunestyrer og på Stortinget. Fagforbundet har vært med på løfte den generelle personverndebatten gjennom tiltak og uttalelser. 

Les mer her: Tok i mot rapporten frå personvernkommisjonen - regjeringen.no

Rapporten skal på høring og Fagforbundet får mulighet til å uttale seg nærmere om rapportens innhold.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?