Til hovedinnhold

Råd for gode arbeidsdager

Logo

Logo (Foto: Verdensdagen for psykisk helse)

Gjør som 3100 kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og lag fra hele landet gjorde i fjor, og sett psykisk helse på kartet i høst.

27.09.2022
Sist oppdatert: 28.09.2022

Om Verdensdagen

(Informasjonen er hentet fra nettsidene til Verdensdagen for psykisk helse)

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden.

I år ønsker kampanjen Verdensdagen for psykisk helse å motivere til tiltak og initiativ som forebygger ensomhet og utenforskap. Alle har et grunnleggende behov for å høre til og være del av et fellesskap.  Dessverre opplever 86 000 personer alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden. Videre er angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Verdensdagens befolkningsundersøkelse fra mai 2021 viser at 4 av 10 ikke ville fortalt sin arbeidsgiver om de slet psykisk

Arbeidslivet er en av våre viktigste arenaer for å fremme god psykisk helse, og en jobb der folk trives har ofte lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø

Under har Verdensdagen for psykisk helse samlet seks tips for gode arbeidsdager. 

Plakat, verdensdagen for psykisk helse
Plakat, verdensdagen for psykisk helse
(Foto: https://www.verdensdagen.no/)

Plakaten finnes på 11 forskjellige språk. 

 Les mer om kampanjen her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?