Til hovedinnhold

Tillitsmodell hos Sporveien har gitt resultater: – Blir stolt

Fire personer står foran et skilt der det står "Sporveien", med en trikk i bakgrunnen

Fagforbundets ledelse hentet inspirasjon fra Sporveien i arbeidet med tillitsreformen. Fra venstre: Nestleder Odd Haldgeir Larsen, tillitsvalgt Silje Marie Tunheim, Anne Green Nilsen i Arbeidsutvalget og tillitsvalgt Thomas Stave. (Foto: André Haugen/Fagforbundet)

Tillitsreformgruppa besøkte nylig Sporveien, som fortalte hvordan de har oppnådd resultater ved hjelp av tett samarbeid mellom ansatte, ledelse og politikere.

20.09.2022 av André Haugen
Sist oppdatert: 05.12.2022

">tillitsreform, har Fagforbundet argumentert for at egenregi er en viktig forutsetning for å lykkes. Tanken er at man med oversikt og helhetlig styring kan få mest nytte av samarbeid på tvers.

Krever tålmodighet

Under besøket kunne tillitsvalgt i Fagforbundet og leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Ola Floberg fortelle om hvordan de har jobbet for å bevare det solide partssamarbeidet.

– Bedriftsdemokratiet i Sporveien er ikke bygget over natten. Vi har bygget stein for stein, og det krever en stor porsjon tålmodighet fra både ledelsen og de tillitsvalgte, sier han.

Floberg mener man må snakke om tillit som en bedriftskultur man må jobbe systematisk med over tid, og noe som krever at ledelse og ansatte jobber tett sammen for å få til.

Kroneksempelet som trekkes frem er fra 2015. Årene i forveien var en storstilt omorganisering og oppsplitting av det gamle Oslo Sporveier blitt reversert, noe som hadde gitt innsparinger på flere hundre millioner kroner. Høyresiden skrota planene om konkurranseutsetting, og freda trikk og t-bane i Oslo.

OSA-leder Ola Floberg (til høyre) forteller Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen om hvordan de har fått et fungerende bedriftsdemokrati i Sporveien.
OSA-leder Ola Floberg (til høyre) forteller Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen om hvordan de har fått et fungerende bedriftsdemokrati i Sporveien. (Foto: André Haugen/Fagforbundet)

– Det er ikke ledelsen i Sporveien som skal ha den største æren for at det skjedde. Den er det fagforeninga som skal ha, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien.

Floberg mener suksessen også skyldes at bedriftens strategier og verdier ligger fast, og at de er robuste mot politiske svingninger.

– De tillitsvalgte har en viktig rolle i dette arbeidet. Foreninga jobber systematisk med å sørge for trygghet og kompetanse blant de tillitsvalgte, sier han.

– Det er viktig å forankre ideen om å ikke bli konkurranseutsatt, men at vi skal bli bedre på det vi gjør med det vi har. Det er avgjørende at systemet går hånd i hånd med hjertet for å bygge kompetanse og kultur.

Tar lærdom

Fagforbundets nestleder, Odd Haldgeir Larsen berømmer det gode partssamarbeidet i Sporveien.

– Jeg kjenner at jeg blir stolt av å treffe dem som får det til, og at de ser nytten av å være én stor enhet der alle funksjoner er samla under ett tak. Det er også fantastisk at de har utvikla en kultur der hele virksomheten er retta mot innbyggerne, mot trafikantene og mot samfunnsoppdraget, sier Larsen.

Han mener det er mye å lære av hvordan Sporveien har jobba med partssamarbeid og bedriftsdemokrati, også i det videre arbeidet med tillitsreformen.

– Dette viser en tillitsmodell som har fungert i mange år, og som vi må se etter på mange andre områder. Barnehagen må ha sin modell, sykehusavdelinga må ha en annen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?