Til hovedinnhold

Topplederprogrammet 2021-2022

Grethe Pleym, kommunalsjef for Oppvekst og levekår i Vadsø kommune

Grethe Pleym, kommunalsjef for Oppvekst og levekår i Vadsø kommune (Foto: Grethe Pleym, Vadsø kommune)

Grethe Pleym, kommunalsjef for Oppvekst og levekår i Vadsø kommune, har deltatt på Topplederprogrammet 2021 – 2022. I det videre kan du lese om hennes tanker rundt programmet og om hun anbefaler andre å søke ved neste anledning.

13.09.2022
Sist oppdatert: 22.09.2022

Fagforbundets topplederprogram arrangeres annethvert og er et gratis tilbud til medlemmer i Fagforbundet Kommunedirektører og andre toppledere.

Fagforbundet samler foredragsholdere, etablerer unike læringsarenaer og har som ambisjon at deltakerne skal få akkurat det påfyllet som trengs for å være rustet til de endringer som ligger foran. I løpet av programmet vil man bli bedre kjent med seg selv som leder og få ny kunnskap om temaer knyttet til lederskap.

 

Grethes motivasjon for å søke programmet i utgangspunktet var nettopp muligheten for faglig påfyll, og rett og slett tid satt av til refleksjon rundt egen rolle som leder.

I en lederstilling er tid en knapphet og med mange spennende utfordringer som krever oppmerksomhet er det viktig å utnytte timene godt. Ledertreningsprogrammet var fordelt på fire samlinger over nesten ett år, noe som gjorde at man fikk en opplevelse av en lengre prosess man kunne kombinere med jobb. Det faktum at Fagforbundet samarbeider med AFF, en dyktig aktør innen lederutvikling, gjorde at man også kunne være trygg på programmets kvalitet.

Etter å ha deltatt på programmet føler Grethe at hun kjenner seg selv bedre og er mer bevisst effekten en leder kan ha på sine ansatte og medarbeidere. Spesielt trekker hun frem temaer som strategisk kommunikasjon og endringsmotivasjon.

Arbeidslivet og samfunnet ellers, er i stadig endring og kommunen er intet unntak. I en endringsprosess er det lettere enn man tror å anta at alle involverte deler en felles forståelse av målet, men det er ikke alltid tilfellet. Derfor er det veldig viktig at leder alltid gjør det hen kan for å sikre denne felles forståelsen og bruker tid på å forstå de ansattes opplevelse av prosessen.

Videre har programmet gitt en forsterket forståelse av den relasjonelle delen av ledelse. En tematikk Grethe tror bare vil bli viktigere i tiden fremover. Hun legger til at programmet kan hjelpe deg sette tanker og erfaringer rundt ledelse i en bedre og tydeligere struktur som det i sin tur er lettere å begripe og anvende i arbeidshverdagen.

 

For fremtidige deltakere har Grethe følgende råd:

Sørg for god forankring for deltakelse, involver ledergruppen og gjør det kjent at du skal delta. Slik kan hele organisasjonen få utbytte av din deltakelse.

Vær innstilt på å skulle jobbe med deg selv og gi av deg selv. Dette er ikke et program hvor man passivt mottar informasjon. Her er det aktiv deltakelse gjennom det hele.

 

På spørsmålet om hun vil anbefale andre å søke, er svart kort og enstydig. Absolutt!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?