Til hovedinnhold

Politikerne må ivareta IKT-sikkerheten til det beste for innbyggerne

Carol Nyland Rasmussen vil ha økt fokus på IKT-sikkerhet

Carol Nyland Rasmussen vil ha økt fokus på IKT-sikkerhet (Foto: Privat)

Offentlige institusjoner blir med jevne mellomrom rammet av dataangrep. Angrepene på Østre Toten kommune og Stortinget tidligere i år er beklageligvis kun to eksempler blant mange, og Fagforbundet Vestfold og Telemark mener at de folkevalgte må ha et større fokus på IKT-sikkerheten i Kommune-Norge.

01.09.2022
Sist oppdatert: 01.09.2022

4 av 10 kommuner er rammet av datakriminalitet, og det viser seg at kun én av ti toppledere er tilfredse med datasikkerheten! Dette ifølge Kommunal Rapport.

Alle norske kommuner MÅ ha kontroll over innbyggernes data og personopplysninger. Om ikke kommunene ser sitt ansvar her, risikerer vi at eksempelvis søknad om barnehageplass, sykehjemsplass og andre kommunale søknader med sensitive personopplysninger, kommer på avveie. Dette kan i så fall spres hos uvedkommende, og få drastiske konsekvenser for innbyggerne. Fagforbundet Vestfold og Telemark mener at vi alle har et ansvar for å forhindre dette.

Vi må sørge for et kraftig løft så vi ikke risikerer å få en situasjon der de digitale tjenestene kollapser, og offentlige virksomheter blir stående på bar bakke. Om kommunene ønsker tillit fra innbyggerne så må innbyggernes data være trygge for dataangrep!

Stortinget må også kjenne sin besøkelsestid, og ta ansvar ved å sikre nok ressurser til kommunene for å heve IKT-sikkerheten der det er behov.

Det er de ansatte som er førstelinjen i cyberforsvaret, og arbeidsgiver må derfor sørge for skolering og kompetanseheving både for seg selv, og for alle ansatte i offentlig sektor slik at de kan ivareta IKT-sikkerheten.

IKT-tjenestene bør drives av kommunens ansatte. Vi må være varsomme med private skytjenester slik at vi unngår kompliserte avtaler fra eksterne tilbydere, og vi må sikre oss at vi har gode rutiner, og god oversikt over lagring av data. Sårbarhetsanalyser for slike tjenester må være utført av ansatte med god kompetanse!

Det er særdeles viktig at det sørges for en tilstrekkelig IKT-sikkerhet i alle norske kommuner. Det er lenge til kommunevalget, men Fagforbundet Vestfold og Telemark forventer allerede nå at IKT-sikkerheten løftes inn i programprosessen hos de ulike politiske partiene.

Carol Nyland Rasmussen, Leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon, Fagforbundet Vestfold og Telemark.

Publisert i Sandefjord Blad. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?