Til hovedinnhold

7 ord du bør være klar over

Samtale, illustrasjon

Samtale, illustrasjon (Foto: https://freesvg.org/conversation-symbol)

Språkets makt er noe vi alle alltid kan lære mer om. I denne artikkelen viser vi til idébanken.org og deres råd for hvordan man kan håndtere konflikter gjennom språket. De syv ordene som her trekkes frem er ord du sannsynligvis bruker i alle setningene dine i dag.

30.08.2022
Sist oppdatert: 30.08.2022

De to ordene du bør bruke mer av:

  • Og
  • Ja

De ordene du bør bruke mindre av:

  • Nei
  • Men
  • Du
  • Alltid
  • Aldri

Les teksten i sin helhet ved å følge linken under:

https://www.idebanken.org/kloke-grep/artikler/7-ord-du-bor-vaere-klar-over-i-konflikthandtering

Teksten er hentet fra Lise Terp, lederweb.dk og bearbeidet av idébanken.org

 

Idébanken.org er eit verkemiddel som skal bidra til å nå måla i intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgåve er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forsking og annan kunnskap.

Les mer om Idébanken ved å følge linken under:

https://www.idebanken.org/idebanken-inspirasjonskilde-og-verktoykasse

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?