Til hovedinnhold

Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø

Møte, kollegaer, jobb, kontor

Møte, kollegaer, jobb, kontor (Foto: Mostphotos / OLEKSANDR LATKUN)

Alle kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Det gjelder både ansatte og ledere. Her får du ti tips til hva du som arbeidstaker kan gjøre for arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet har laget denne listen.

24.08.2022
Sist oppdatert: 24.08.2022

10 tips til et godt arbeidsmiljø

Alle på en arbeidsplass skal bidra til et godt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø handler om hvordan dere organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Her er ti tips du kan ta med deg som arbeidstaker.

  1. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.
  2. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.
  3. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.
  4. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.
  5. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.
  6. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.
  7. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.
  8. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere har blitt enige om på arbeidsplassen din.
  9. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.
  10. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen - vi-følelsen, er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.

Les mer her: Slik kan du bidra til et godt arbeidsmiljø (arbeidstilsynet.no)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?