Til hovedinnhold

Størst vekst i økonomi- og administrasjonsfag i fagskolen

(Foto: HKdir)

Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2022 er klar. Rapporten tar for seg høyere yrkesfaglig utdanning fra ulike perspektiver. Den analyserer blant annet utviklingen i antall studenter, fagskoler og utdanningstilbud.

22.06.2022
Sist oppdatert: 23.06.2022

Rapporten viser en sektor i vekst og endring, og tar for seg kompetansebehovene i arbeidslivet. 

I 2021 har det vært en økning på 4962 studenter fra 2020. Det tilsvarer tilsammen 28 241 studenter som har søkt høyere yrkesfaglig utdanning i 2021. Antall studenter øker i de fleste fagområder, men størst økning finner vi i økonomi- og administrasjonsfagene. Fra 2020 til 2021 har det vært en økning på hele på 48%. 

Vi ser også at flere velger kortere studieløp og nettstudier. Dette henger blant annet sammen med etterspørselen i arbeidslivet, samt strukturelle endringer.  

Tilstandsrapporten: https://hkdir.no/rapportar/tilstandsrapport-for-hoegare-yrkesfagleg-utdanning-2022

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?