Til hovedinnhold

Medlemsmøte med Linn Herning

Den siste tiden har det kommet endringer i pensjonstilskuddet, Storbergetutvalget har lansert sin rapport om hva de mener de private barnehagene skal få i støtte med mer. Derfor inviterte vi Linn Herning fra For Velferdsstaten som har jobbet i flere år med problemstillingene rundt private barnehager.

24.05.2022 av Anders Borg
Sist oppdatert: 24.05.2022

I forbindelse med debatten som pågår om finansieringen av private barnehager inviterte vi Linn Herning fra For Velferdsstaten til å fortelle oss mer om hvordan finansieringen av sektoren er i dag, hvike konsekvenser dagens ordning har og hvilke innstramminger som er foreslått fra den nåværende regjeringen.

Vi er opptatt av at alle skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor viktig å understreke at det ikke er de ansatte i private barnehager vi er kritiske til, men at vi mener at de private barnehagene bør bruke pengene de får fra staten til de ansatte, ikke til vekst og mulighet til å ta ut utbytte.

Debatten om private barnehager har harde fronter og mange motstridende interesser. Både ansatte, foreldre og eiere har store økonomiske interesser knyttet til dette. Herning forklarer dette først og fremst med at det det er veldig mange penger involvert. Og dessverre er det ofte de ansatte som havner i "kryssilden". Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har motsatt seg nær sagt alle innstramminger som er foreslått. 

I dag får private barenahger tilskudd til pensjon fra staten basert på hva kommunen barnehagen er lokalisert har i reelle utgifter til pensjon. Sittende regjering har vedtatt at ordningen skal endres, slik at de private barnehagene får pensjonstilskudd i tråd med de faktiske utgiftene de har til pensjon. 

En av innstrammingene regjeringen og Storbergetutvalget har vedtatt er å gjøre hver barnehage til et selvstendig rettssubjekt. I dag er noen av de store kjedene ikke organisert på denne måten, noe som innebærer at det er nesten umulig å få fullt innsyn i hvor pengene, som kommer fra skattebetalere og foreldrebetaling, tar veien. 

Hvis du vil vite enda mer om finiansiering og utfordringene knyttet til dette kan du se hele møtet i videovinduet på toppen her. Eller, så kan du trykke her.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?