Til hovedinnhold

Unngikk streik - enighet i lønnsoppgjøret for frisører

En frisør som vasker håret til en kunde

Frisør i arbeid (Foto: High and Low/Fagforbundet)

Etter en lang meklingsnatt ble partene i lønnsoppgjøret for frisørene enige natt til fredag 20. mai.

20.05.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 20.05.2022

Resultatet innebærer et generelt tillegg på fire kroner timen for alle fra 1. juni 2022, samt en heving av minstelønnssatsene. Ubekvemstilleggene er økt fra 37,- til 40,- timen, og økes til 32,- timen for lærlinger og hjelpearbeidere.

- Vi er glade for å ha unngått en streik, sier leder i Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen. Fagforbundet er opptatt av at frisørene skal ha et lønnsnivå som rekrutterer og beholder ansatte. En faglært frisør jobber i gjennomsnitt kun ca. 10-12 år. For å beholde fagarbeidere lenger er det viktig å heve minstelønnen. Dette er et skritt på veien.

Samlet et resultat vi kan anbefale til medlemmene

– Selv om vi ikke kom så langt som vi hadde håpet på de økonomiske kravene, fikk vi gjennomslag på andre viktige områder. Samlet har vi kommet fram til et resultat vi kan anbefale til medlemmene, sier Fagforbundets forhandlingsleder Stein Guldbrandsen.

- Målet med våre krav var en forståelig og tydelig tariffavtale som bidrar til en ordna og organisert bransje, sier forhandlingslederen. 

Blant annet har vi fått gjennomslag for at ansatte som vil ha tariffavtale ikke skal gå ned i lønn, og når ansatte har rett til velferdspermisjon.

– Dette er viktige gjennomslag for oss, for vi har sett at ansatte som vil ha tariffavtale, blir møtt med at de vil måtte jobbe flere lørdager eller gå ned i lønn. Hvis bransjen skal legge til rette for et ryddig arbeidsliv, så må det gjøres tydelig at man ikke skal tape på å inngå en tariffavtale, sier fagforeningsleder i Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Andre bestemmelser

Partene er enige om å nedsette et utvalg som i tariffperioden utreder forskjellige lønnsmodeller i frisørbransjen. Det er også enighet om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som i fellesskap skal utarbeide en veileder om gjennomføring av lokale forhandlinger.

Det anbefalte resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene som er omfattet av avtalen.

Les mer på Fagforbundets tariffsider

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?