Til hovedinnhold

Kunstig intelligens i fokus

Chatbotter og automatiske anbefalinger på nettsider og strømmetjenester er en del av hverdagen. Kunstig intelligens blir brukt på stadig flere områder og kan være en utfordring dersom bruken er uetisk.

12.05.2022
Sist oppdatert: 13.05.2022

Kunstig intelligens vil i stadig større grad blir benyttet på arbeidsplassene. Kunstig intelligens innebærer at et dataprogram endrer seg selv basert på erfaringer. Slik teknologi kan være nyttig, men kan samtidig brukes til å overvåke ansatte og innbyggere. Chatboter, Siri på Ipohne og autmatiske anbefalinger på Netflix er eksempler på at slik teknologi spres både i privat og offentlig sektor. Dersom bruk av kunstig intelligens skjer på ulovlige eller uetiske måter vil det skade innbyggernes tillitt til den offentlige forvaltning.

Ikke minst i kommunalforvaltningen har chatbotter blitt vanlige, noe som endrer måten publikumstjenester fungerer. Også når det gjelder intern sykeoppfølgning finnes det også forsøk med bruk av kunstig intelligens. 

Se hvordan Netflix bruker kunstig intelligens her (engelsk): Top 10 Ways Netflix is Using Artificial Intelligence in 2022 (analyticsinsight.net)

Det finnes et omfattende europeisk regelverk på området, blant annet i personvernforordningen.  EUs regelverk tar ikke innover seg de etiske implikasjonene ved bruk av kunstig intelligens på arbeidsplassen i særlig grad.

Kunstig intelligens innebærer spennende muligheter, men brukes må innpasses i partssystemet på en god måte. Det må sørges for at de ansatte blir godt informert om implementering og bruk av kunstig intelligens. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?