Til hovedinnhold

7. Intern kommunikasjon

11.05.2022
Sist oppdatert: 11.05.2022

Fagforbundet fekk i 2021 eit nytt intranett, som skal få fram nyheiter til tilsette og dei fremste tillitsvalde. Intranettet hjelpe tilsette og dei fremste tillitsvalde til å finne verktøy og tenester dei treng i arbeidet sitt. Fagforbundet skal auke bruken av intranett i 2022. 

Tiltak: 

Fagforbundet skal  

  • utarbeide ein plan for intern kommunikasjon i løpet av 2022.  
  • gjennomføre ei undersøking om bruken av intranettet i 2022, med sikte på å betre tilbodet. 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?