Til hovedinnhold

Uakseptabelt med ambulansevikarer uten kompetansebevis

(Foto: Birgit Dannenberg)

Fagforbundet støtter ikke en åpning for at vikarer uten kompetansebevis for utrykningskjøretøy skal være andre person på ambulansebil.

05.05.2022 av Eskild Hustvedt
Sist oppdatert: 16.05.2022

Den nye akuttmedisinforskriften åpner for at vikarer uten autorisasjon eller lisens som helsepersonell, og uten kompetansebevis for utrykningskjøretøy («160»), kan være andre person på ambulanse. Fagforbundet mener denne endringen er uakseptabel, og vil jobbe for å få dette fjernet.

Man må kunne vite at vikaren man har med seg har den nødvendige kompetansen. Et absolutt minstekrav må være at de skal ha «160», sånn at fagpersonen kan fokusere på pasienten hvis det skulle vise seg å være nødvendig.

Når vi nå likevel har fått denne endringen haster det å få på plass entydige retningslinjer for hvilken helsebakgrunn og minstekompetanse disse vikarene skal ha. Vi forventer å bli involvert i dette arbeidet og vil jobbe for strengere krav enn det dagens praksis tilsier.

Andreårs lærlinger

Det Fagforbundet har støttet er at andreårs lærlinger skal ha unntak fra krav om autorisasjon og krav om 160. Alternativet er å legge ned fagarbeiderutdanningen.

Et av kravene i opplæringsloven er at utdanningen skal inneholde en verdiskapningsdel. Dette danner også grunnlaget for at lærlingen får lønn. Hos ambulanselærlingen må man da kunne være andre person på bilen, noe læreplanen også legger opp til. Det vil alltid ligge en individuell vurdering til grunn i forkant.

Ambulansearbeiderutdanningen er en solid utdanning som gir oss dyktige fagfolk som lenge har vært bærebjelken i den prehospitale tjenesten. Fagforbundet er tydelig på ambulansearbeiderens plass også i fremtiden. Da må man utdanne nye fagarbeidere, ikke gjøre endringer som i praksis vil føre til at utdanningen legges ned.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?