Til hovedinnhold

Enighet i lønnsoppgjøret for Bring Transportløsninger

F.v.: Jacqueline Hopkinson, Odd-Arne Hartvigsen, Gerd Øiahals og Marius A. Weisæth. Foran: Cathrine S. Ertsås

F.v.: Jacqueline Hopkinson, Odd-Arne Hartvigsen, Gerd Øiahals og Marius A. Weisæth. Foran: Cathrine S. Ertsås (Foto: Cathrine Ertsås)

Alle ansatte på timelønn eller månedslønn får et generelt tillegg på kr 16 500 pr. år. For deltidsansatte gis tilleggene forholdsmessig ut ifra stillingsprosenten.

04.05.2022 av Marianne Billing
Sist oppdatert: 05.05.2022

– Alle medlemmene får økt kjøpekraft. Det er vi godt fornøyd med. I tillegg skal det etableres et partssammensatt arbeid som skal fremlegge en plan med mål om å øke andelen fagbrev i selskapet. Vi har også fått på plass at plan for kompetanseutvikling skal drøftes årlig, sier leder av Fagforbundet Post og finans, Gerd Øiahals.

Døgnsatsene justeres og endres til følgende felles sats:

  • Ansiennitet fra 0-3 år justeres fra kr 2.055,- pr. døgn til kr 2.135,- pr døgn
  • Ansiennitet fra 3-8 år justeres fra kr 2.107,- pr. døgn til kr 2.187,- pr døgn
  • Ansiennitet over 8 år justeres fra kr 2.241,- pr. døgn til kr 2.321,- pr døgn.

Turlønn:

  • justeres fra kr. 204,- til kr. 212,-.

Ubekvem arbeidstid:

  • Kveldstillegg justeres fra kr 13,- til kr 15,-
  • Natt tillegget justeres fra kr 32,- til kr 35,- 

Minstelønnssatsene reguleres opp:

  • Fra kr.188,00 pr. time for sjåfører til kr. 200,- pr. time
  • Fra kr.190,00 pr. time for øvrige stillinger til kr. 203,- pr. time

Partssammensatt arbeid

Det skal etableres et partssammensatt arbeid som skal fremlegge en plan med mål om å øke andelen fagbrev i selskapet. Ytterligere skal partene gjennomføre en konsekvensutredning av Tariff-festet pensjon, samt se på en modell for kompensering av erfaring/ansiennitet i lønn. Herunder også differensiering av sjåfør og yrkessjåfør. Arbeidet starter opp etter hovedoppgjøret 2022 med frist 1. februar 2023.

Resultatet av B-delsforhandlingene 2022 i Bring Transportløsninger innbefatter det LO Stat og Spekter ble enige om i A-delsforhandlingene. Tilleggene gjelder fra 01.04.2022.

Last ned protokollen her

Uravstemning

Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene. Dato for uravstemning er enda ikke fastsatt.

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?