Til hovedinnhold

Ny forskning: Høy produktivitet på hjemmekontor − men flere «mister gnisten»

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference.

Meeting online, job or education. Remote working from home. Workplace in home office with PC, devices and gadgets. Concept of distance learning, isolation, female business, shopping online, conference. (Foto: Mostphotos)

Hjemmekontor har få negative konsekvenser på kort sikt, viser ny rapport fra AFI ved Oslo Met. Men opplevelsen av mening med jobben synker i takt med hyppigheten av hjemmekontor.

27.04.2022 av Trude Kvaran
Sist oppdatert: 27.04.2022

Er du en av dem som jobber litt på kontoret og litt hjemme nå etter pandemien? Over halvparten av den norske arbeidsstokken har mulighet til å jobbe hjemmefra, og har også gjort det under pandemien. 

Nå har forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet undersøkt konsekvensene av hjemmekontor− og peker på noen viktige utfordringer for arbeidslivet i tiden fremover.

Opplevelsen av mening synker

Både ansatte og ledere melder om høy produktivitet på hjemmekontorene. 

Ansatte opplever arbeidsro på hjemmekontoret, og spesielt dag-til-dag oppgaver og konsentrasjonskrevende arbeid fungerer godt på hjemmekontoret.

Samtidig opplever flere at de «mister gnisten» når de jobber mye hjemme, og forskerne finner at opplevelsen av mening i jobben synker i takt med hyppig  hjemmekontor.

Jobber mer utenom ordinær arbeidstid

Omfanget av arbeid utenom ordinær arbeidstid øker når hjemmekontorhyppigheten øker. Det er 18 prosent av arbeidstakerne med hjemmekontor som har en skriftlig avtale med arbeidsgiver om dette i 2022. Det er dobbelt så mange som i 2021. 

Ansatte som har mulighet for hjemmekontor, sier ofte at de har en høy kontroll over egen arbeidstid. Samtidig er det også en høy andel som opplever en forventning om å være tilgjengelige for jobb også på fritiden, ifølge rapporten.

En arbeidstaker beskriver:

Sånn jeg opplever det er at når jeg er på jobb så føles det helt som jeg er på jobb, på samme måte når jeg er på hjemmekontor. Når jeg tar meg fri, når jeg er ferdig på jobb for dagen og har hjemmekontor, så føler jeg ikke like mye at jeg har fri. Det føles på en måte fortsatt litt som man har dårlig samvittighet fordi man skulle gjort. 

En annen utfordring arbeidsgivere står i er hvordan og i hvilken grad de kan ta ansvar for HMS når arbeidsplassen er hjemme hos de ansatte. Særlig dersom folk velger hjemmekontor som tiltak for å bøte på dårlige arbeidsvilkår i arbeidstakers lokaler, for eksempel åpent landskap.

Les rapporten her:

«Hjemme – borte – uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser» AFI-rapport 2022:04 (oda.oslomet.no).

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?