Til hovedinnhold

Faggruppe økonomi søker flere medlemmer!

Faggruppe

Faggruppe (Foto: Pixabay)

Faggruppe økonomi ønsker å supplere faggruppen med to nye medlemmer. Dersom du jobber innen økonomi, regnskap eller revisjon, er faglig oppdatert og ønsker å bidra til at våre medlemmer innen økonomi-området får et bedre tilbud, vil vi gjerne at du søker om å bli med i faggruppen!

21.04.2022
Sist oppdatert: 21.04.2022

Hva er en faggruppe?

Faggruppen fungerer som et rådgivende organ for Fagforbundet i faglige spørsmål. Faggruppen arbeider spesielt med å videreutvikle det faglige tilbudet til de aktuelle yrkesgruppene.

Fagforbundet vil gi et faglig løft til medlemmer som arbeider med økonomi og revisjon. Vi arrangerer fagdager, seminarer eller  webinarer og andre faglige tiltak rettet spesielt mot ansatte i økonomistillinger.

Les mer om faggruppen her: https://www.fagforbundet.no/yrke/okonomer-og-revisorer/

Hva gjør et medlem i en faggruppe?

Som faggruppemedlem får du muligheten til å påvirke hvordan Fagforbundet jobber med økonomifaget, hvilke tilbud vi gir og hvordan vi møter våre medlemmer.

Fagforbundet dekker alle utgifter knyttet til reising, overnatting (ved behov), kost og eventuelt tapt arbeidstidsfortjeneste. 

Har du spørsmål eller ønsker å søke, så send inn CV og en kort søknad til: henriette.eia.erdal@fagforbundet.no.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?