Til hovedinnhold

Siste frist for å søke videreutdanning innen ledelse og digitalisering!

kollokviebilde

kollokviebilde (Foto: gratisbilde)

10. juni er absolutt siste frist for å søke opptak på ledelse og digitalisering på høgskolen i Innlandet (HiNN). Videreutdanningen er gratis og kun for Fagforbundets medlemmer. Det er 100 ledige plasser. Så søk nå!

20.04.2022
Sist oppdatert: 07.06.2022

Yrkesseksjon kontor og administrasjon tilbyr våre medlemmer videreutdanning innen Ledelse og digitalisering på Høgskolen i Innlandet (HiNN).
Studiet er kun for Fagforbundets medlemmer.
Ledelse og digitalisering er en emnegruppe på 30 stp, og er et gratis medlemstilbud.
Søknadsfrist er 10 juni.
 
Fagforbundet og Høgskolen i Innlandet tilbyr dette studiet som knytter sammen ledelse og digitalisering, organisasjon, kommunikasjon og HRM.
 
Studiet er hovedsakelig nettbasert, men det legges opp til en første fysisk samling. 
Oppstart er i september.
 
SØK NÅ nå dersom du allerede er medlem av Fagforbundet.
Søknadsfrist 10. juni 2022

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og det strekker seg over to semester. Vi starter med undervisning i september.

I høstsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene:

  • Digitale arbeidsformer i organisasjoner 7,5 sp
  • Digital kommunikasjon og sosiale medier 7,5 sp 

I vårsemesteret er det undervisning og eksamen i emnene:

  • Digital organisasjon og ledelse 7,5 sp
  • Human Resource Management og digital transformasjon 7,5 sp
Hele studiet er forebeholdt medlemmer av Fagforbundet. Det er 100 ledige plasser. Fagforbundet betaler for studiet. Du må selv betale for pensumlitteratur og eventuelt studiemateriell, i tillegg til semesteravgift.

Erfaringsvis har studiet mange søkere. For å ikke forfordele søkere, og gi lik mulighet til alle som søker, vil utvelgelse av av søkere skje ved loddtrekning. Det er Høgskolen i Innlandet som gjør opptak og som best kan svare på henvendelser som gjelder opptak og gjennomføring av studiet.
Se derfor HiNN sin nettside for kontaktinformasjon.
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?