Til hovedinnhold

Nyhetsbrev april 2022

Her kan du lese Fagforbundet Bergen sitt nyhetsbrev for april

20.04.2022 av Anders Nordanger
Sist oppdatert: 20.04.2022

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om

 • Endring i ledelsen i fagforeningen
 • Bytte av fagforeningskontor
 • Lønnsoppgjøret 2022
 • Internasjonalt
 • mai
 • Yrkesseksjoner
 • Ungdomsarbeid
 • Pensjonistarbeid
 • Lokalpolitikk
 • Aktuelt
 • Aktuelle møter/foredrag
 • Kontaktinformasjon

 

Endring i ledelsen i fagforeningen

Under Fagforbundet Vestland sitt regionmøte som ble avholdt 30. – 31. mars ble Sara Bell valgt som regionsekretær i forbundsregionen. Det betyr at hun trer ut av rollen i fagforeningen og blir å finne på regionskontoret i stedet. Anders Nordanger overtar som leder av fagforeningen.

Med bakgrunn i denne endringen vil også Gunnhild Helle, som er leder for yrkesseksjon helse og sosial, frikjøpes til oppgaver i fagforeningen.

 

Bytte av fagforeningskontor

Fagforbundet Bergen har de siste årene hatt kontor i 2. eSkjermbilde 2022-04-20 kl. 10.27.35.pngtasje av Kunsthall. Der har vi delt kontorfellesskap med Blindeforbundet, Skolenes Landsforbund og Pensjonistforbundet. Kunsthall skal nå bruke lokalene til egen virksomhet, og alle leietakerne har måtte finne nye lokaler.

Vi er veldig glade for å kunne melde at fagforeningen skal flytte inn i lokaler på Bryggen (rett bak Julehuset) og dele kontorer med Fagforbundet Bergenhus. Vi satser på å være på plass i nye lokaler fra og med 1. mai.

 

Verving

I tiden før et lønnsoppgjør reflekterer mange uorganiserte arbeidstakere om hvorvidt de bør organisere seg. Det å være fagorganisert og viktigheten av det blir synligere og mer snakket om på denne tiden. Selv om viktigheten av, og sikkerheten i, fagorganisering gjelder året rundt, hele yrkeslivet.

Arbeidstakerorganisasjonene sin styrke ligger i antall medlemmer som står bak kravene. Altså, er det «kjøttvekten» som i hovedsak teller når det gjelder gjennomslag for viktige saker. Frem mot lønnsoppgjøret er dette naturligvis også svært viktig. Jo flere vi er, dess sterkere står vi.

Vi oppfordrer alle til å spørre sine uorganiserte kollegaer om de vil bli medlem i Fagforbundet. I tillegg til gevinsten av en sterkere organisasjon både nasjonalt og lokalt, får du også fine vervepremier. Hvilke vervepremier som finner kan du se her.

Om du vil verve noen, kan du enkelt gjøre dette her.

Gode grunner for å være medlem kan du lese her.

 

Lønnsoppgjøret 2022

Vi er på vei inn i et nytt hovedoppgjør. Vi regner med det kommer til å bli krevende forhandlinger på alle avtaleområder, men som alltid skal Fagforbundet Bergen være klare dersom forhandlingene bryter sammen og det skulle bli streik. En essensiell del av forberedelsene våre er å ha god oversikt over hvor medlemmene jobber, og hva de jobber med. I tillegg til å ha informasjon om den enkelte er sykemeldt, har permisjon eller lignende. 

Vi vil takke dere som er inne på medlemsportalen og sjekker opplysningene, og sender eventuelle korreksjoner ved feil. Om du ikke har gjort det, så finner du medlemsportalen her.  

Husk av Fri Fagbevegelse har et tariffleksikon du kan bruke for å forstå de mange og uttrykk som brukes. Du finner tariffleksikonet her.

Fagforbundet sin samleside for alt som handler om lønnsoppgjøret finner du her. 

 

Arbeidskamper:

 

Internasjonalt:

 

1 . mai:

Arbeidernes internasjonale kampdag feires naturligvis også i år. Etter to år med1.mai-lo.jpeg  pandemi og digitale feiringer, er det endelig klart for å møtes fysisk og samles bak faner og flagg gjennom byens gater i årets 1.mai-tog.

Informasjon om årets 1. mai-feiring finner du her.

 

Yrkesseksjonsarbeid

Det er en av de fire yrkesfaglige seksjonene som ivaretar medlemmene sine behov knyttet til faglig utvikling og yrkespolitisk påvirkningsarbeid. Om du har innspill til ting som bør tas opp, eller forslag til yrkesfaglige tilbud/tema som vi burde arrangere så kan du ta kontakt med en av yrkesseksjonene våre.

En av tingene yrkesseksjonene jobber med er å svare på ulike høringer.

Om du har innspill til sakene som er på høring kan du kontakte den yrkesseksjonen du tilhører.

Aktuelle høringer:

Ellers er det et ønske om å kunne gi medlemmer gode yrkesfaglige tilbud. Til det er det behov for innspill fra medlemmer. Altså, hva ønsker eksempelvis du å lære mer i forhold til den jobben og det yrket du har? Send inn forslag til yrkesseksjonen din.

 

Kontaktinformasjon til yrkesseksjonene:

 

Yrkesfaglige tilbud:

 Er du over 25 år kan du søke gratis vidaregåande opplæring for voksne. Dette er det Vestland Fylkeskommune som tilbyr. Mer om mulighetene for å ta fagbrev som voksen finner du her.

 

Ungdomsarbeid

Alle unge medlemmer (de under 30 år) er også medlem i Fagforbundet Ung, som er Fagforbundet sin ungdomsorganisasjon. Du finner info om hva de jobber med her.

Om du ønsker å dra i gang aktivitet for unge medlemmer eller du ønsker å engasjere deg i ungdomsarbeidet, så er du velkommen til å ta kontakt med ungdomsutvalget.

Kontaktinformasjon til ungdomsutvalget i fagforeningen:

 

Pensjonistarbeid

Det er ingen grunn til å melde seg ut av Fagforbundet når du avslutter yrkeskarrieren. Vi ønsker at du skal fortsette som pensjonistmedlem, og ta del i de tilbudene som pensjonistutvalget jobber med. De jobber med sosiale tilbud til pensjonistmedlemmer, og de er også kontaktpunkt når det gjelder fagforeningens arbeid for uføre.

Kontaktinformasjon til pensjonisttillitsvalgt:

  

Lokalpolitikk

 

Aktuelt

 

 

Aktuelle møter/foredrag

 

Følg Fagforbundet på Facebook

Facebook brukes aktivt for å spre artikler og arrangement. Dersom du har en Facebook-konto oppfordrer vi til å følge Fagforbundet Bergen der. Følg gjerne også Fagforbundet Vestland sin side.

Du finner sidene via følgende linker:

 

Kontakt oss

Fagforbundet Bergen, avd 056

E-post: post@fagforbundet-bergen.no

Telefon: 55 90 00 90 / 918 71 603

 

Videoer

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?