Til hovedinnhold

Slik kan tillitsvalgte påvirke kommunebudsjettet

Sekretær og tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo

Sekretær og tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo (Foto: Fagforbundet Oslo)

Som tillitsvalgt er det viktig å jobbe for medlemmenes interesser. Gjennom hovedavtalen kan du være med å påvirke kommunebudsjettet.

07.04.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 07.04.2022

Vi har intervjuet Stein Olav Ringen, tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo. Han har nylig holdt et kurs om tema.

Rett til medbestemmelse

- Etter hovedavtalen med Oslo kommune har tillitsvalgte medbestemmelse i budsjettprosessen. Hovedavtalen gir tillitsvalgte rett på å bli tatt med på råd og budsjettet skal opp i medbestemmelsesutvalget (MBU). Hvis budsjettet har forslag som har betydning for arbeidsmiljøet må det opp i arbeidsmiljøutvalget (AMU) før det blir behandlet i MBU. Det er viktig å huske på. Tillitsvalgte bør delta i prosessen hele veien: Fra kommunen begynner å jobbe med budsjettet tidlig på nyåret til det skal til endelig vedtak i desember, kan Stein Olav Ringen fortelle.

Sett deg inn i dokumentene

- Det er viktig å sette seg inn i dokumenter som har betydning for budsjettet. Dette gjelder alt fra byrådsplattformen, tildelingsbrev til virksomhetene og byrådets budsjett for din sektor. Mitt råd er å ikke henge seg så mye opp i tall, men heller lese teksten, sier Ringen.

- Vit hva du skal se etter. Fagforbundets Oslos politikk er å jobbe for faste hele stillinger, økning i grunnbemanningen, vikarpooler og satsing på kompetanse. Vi arbeider også for at kommunen skal drive i egenregi. Det vil si å ta tilbake tjenester som er blitt konkurranseutsatt slik som renhold, vaktmestertjenester osv. Finner du noe som tyder på noe annet bør du reagerer. Sjekk for eksempel om posten i budsjettet for kjøp av tjenester går opp, eller ned, og be om en forklaring. Påvirker det arbeidsmiljøet så skal saken i AMU, legger han til.

Se til at vi synes i referatene

- Får du ikke gjennomslag er det viktig at våre forslag, og hva vi er uenig i, kommer med i protokoller og referater fra møtene. Helt fram til budsjettet er vedtatt har vi mulighet til å påvirke resultatet. For bydelene vil det være bydelsutvalget og for etatene er det bystyret. Fagforbundet Oslo har samarbeidsavtaler med Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, slik at det er naturlig å ha samarbeid med dem i prosessen, avslutter Stein Olav Ringen.

Fagforbundet Oslo holder jevnlig kurs for tillitsvalgte. Følg med på Fagforbundet Oslos kalender.

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?