Til hovedinnhold

Statlig regulering av Nye Oslo universitetssykehus - men vi har ikke gitt opp!

Tårnbygget

Tårnbygget (Foto: Ole Martin Hernes)

Fredag 1.april kom beskjeden om at helseminister Ingvild Kjerkhol har sent et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet. Her bes det om anmodning om gjennomføring av statlig reguleringsplan. Vi hadde et håp om at det var en aprilsnarr, men nei dessverre.

05.04.2022 av Karina Torsæter
Sist oppdatert: 05.04.2022

Det er viktig for oss å si at vi gir ikke opp ennå. Vi jobber fortsatt sammen med de store arbeidstakerorganisasjonene og sykehusaksjonene om veien videre. 

Vårt mål er ikke å ivareta sykehusbyggene på Ullevål, men vårt mål er å bevare sykehustomta. Ullevåltomta som sykehustomt er den desidert best egna tomta for Oslo sykehusene for fremtiden.

Det er så mange grunner til at de ikke må bygge på Gaustad/Riksen men utrede Ullevålsalternativet. Noen av grunnene er: 

  • miljø - det er meningsløst å rive fullt brukbare bygg på Riksen, og bygge opp igjen nye.
  • størrelse på tomten på Gaustad/Riksen som vil være for liten, og ikke mere plass til eventuelle nødvendige utbygginger.
  • grøntarealer og ro i områdene rundt sykehusbyggene
  • pandemi - det er mange faglige argumenter for å legge et nytt sykehus på Ullevål - tilstrekkelig areal, bedre behandlingslogistikk.
  • Det er et hav av faglige argumenter for å legge ett nytt sykehus på Ullevål.

Dette tar vi med oss videre i kampen om ullevålstomta og Oslo sykehusene. 

VI GIR IKKE OPP!  
(selvom det nå er en mye vanskeligere kamp)

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?