Til hovedinnhold

Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet

Forskningsprosjekt hvor Fagforbundet deltar!

22.03.2022
Sist oppdatert: 25.01.2024

Digitalisering øker arbeidsgivers evne til å styre, kontrollere, instruere og granske ansattes arbeidsprestasjoner, atferd og lokalisering. Dersom de samme verktøyene benyttes for å individualisere sanksjonering eller belønne prestasjoner eller atferd, forrykkes maktbalansen mellom det fagorganiserte kollektivet og arbeidsgiversiden.

Dette er tema for forskningsprosjektet "Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet", som Fagforbundet bidrar til i samarbeid med UiO, Fafo og LO. Prosjektet skal være ferdigstilt i 2024. 

Problemstillingene er som følger: 

1. Hvilke trekk ved digitaliseringen av arbeidslivet gir grunnlag for maktforskyvning og svekket medbestemmelse?

2. Hvilke rettsregler gjelder for arbeidsgivers behandling av personopplysninger om arbeidstakere og hvilken betydning har disse reglene for mulig maktforskyvning og svekket medbestemmelse?

3. Medbestemmelse og systemutforming i et digitalt arbeidsliv

Renate Iren Heggelund skriver PhD-avhandling ved Detjuridiske fakultetet i Oslo om problemstillingene. Nærmere status om arbeidet følger i neste ukebrev fra yrkesseksjonen.

Les mer her: https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/seri/makt-og-menneskeverd/index.html

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?