Til hovedinnhold

Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet

Forskningsprosjekt hvor Fagforbundet deltar!

22.03.2022
Sist oppdatert: 22.03.2022

Digitalisering øker arbeidsgivers evne til å styre, kontrollere, instruere og granske ansattes arbeidsprestasjoner, atferd og lokalisering. Dersom de samme verktøyene benyttes for å individualisere sanksjonering eller belønne prestasjoner eller atferd, forrykkes maktbalansen mellom det fagorganiserte kollektivet og arbeidsgiversiden.

Dette er tema for forskningsprosjektet "Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet", som Fagforbundet bidrar til i samarbeid med UiO, Fafo og LO. Prosjektet skal være ferdigstilt i 2024. 

Problemstillingene er som følger: 

1. Hvilke trekk ved digitaliseringen av arbeidslivet gir grunnlag for maktforskyvning og svekket medbestemmelse?

2. Hvilke rettsregler gjelder for arbeidsgivers behandling av personopplysninger om arbeidstakere og hvilken betydning har disse reglene for mulig maktforskyvning og svekket medbestemmelse?

3. Medbestemmelse og systemutforming i et digitalt arbeidsliv

Gjennomføring:
Hoveddelen av analysen av personvernforordningen og forholdet til norsk rett for øvrig (lov og avtaler) vil i hovedsak bli gjennomført i første del av prosjektperioden, frem mot sommeren 2022.

Analysen vil imidlertid måtte fortsette i forbindelse med del 3, og kan først avsluttes ved prosjektslutt. I tilknytning til denne delen vil det bli arrangert ett eller to seminarer som formidler foreløpige resultater mv. til LO.

Siste del av analysen vil trolig starte opp høsten 2022 og vil i hovedsak være gjennomført sommeren 2023. I tilknytning til denne delen vil det bli arrangert ett eller to seminarer eller verksteder som formidler og/eller demonstrerer foreløpige resultater til LO (bl.a. vedrørende muligheter for å
nedfelle lov og avtale i systemløsninger).

Parallelt med gjennomføring av delene 2 og 3 vil forskeren gjennomgå PhD-utdanningen ved Detjuridiske fakultetet i Oslo. Øvrige deler av prosjektperioden frem til prosjektslutt 31.7.2024 vil gå med til kvalitetssikring av resultater og skriving av avhandling.

Les mer her: https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/prosjekter/seri/makt-og-menneskeverd/index.html

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?