Til hovedinnhold

Egenregi sikrer lønns- og arbeidsvilkår i bussbransjen

Bussjåfør og tillitsvalgt Marit Sauge gjør seg klar for en ny økt.

Bussjåfør og tillitsvalgt Marit Sauge gjør seg klar for en ny økt. (Foto: Martin Halsos)

Gratulerer med bussførerdagen! Vi har intervjuet trikkefører og tillitsvalgt Linda Amundsen som jobber mot anbud i kommunal bussdrift.

17.03.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 18.03.2022

Hvorfor er det viktig å jobbe for buss i egenregi?

- Det er flere grunner til at egenregi er viktig å jobbe med. For det første handler det om å sikre lønns- og arbeidsvilkår til medlemmene våre. Vi har i mange år sett hvordan privatisering og anbud har herja med arbeidsfolk. Heldigvis har man innen bussbransjen en landsdekkende bransjeavtale som sikrer førerne et minimum av rettigheter og sikring, men på grunn av økende press om mer profitt finner arbeidsgiverne til stadighet nye og kreative måter og presse bussførere på arbeidsvilkår. 

- Anbud på buss undergraver også grovt den norske modellen. Det er ikke lenger arbeidsgiver som bestemmer bussførernes arbeidsvilkår og sikkerhet, men administrasjonsselskapet som utarbeider anbudet. Dette gjør at hverken den ansatte, eller tillitsvalgte, kan påvirke egen arbeidshverdag. Det er ikke lenger et reelt partssamarbeid, som er en av de viktigste sikringene arbeidstakere har for et rettferdig arbeidsliv. 

- Men det er også gode økonomiske grunner for å få bussen tilbake i egenregi. I dag bruker vi en milliard skattekroner for å finansiere administrasjonsselskapet #Ruter i Oslo. Det er like mye som den totale drifta av trikken i løpet av et helt år. I tillegg kommer kostanden for materiell, vedlikehold og ansatte.  Hadde Sporveien gjort det selv hadde vi hatt minst én milliard mer i året til å finansiere kollektivtrafikken i byen vår. Da hadde innbyggerne fått det tilbudet de trenger og en mulighet til å nå klimamålene vi har satt oss.

Hvor lenge har dere jobbet med egenregi og hvordan?

- Selv har jeg ikke engasjert meg for bussbransjen mer enn kanskje fem år. Etter at jeg ble valgt inn i styret til Yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Oslo har jeg målretta jobbet med å endre politikken til Fagforbundet Oslo på dette området. Men foreninga mi, Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA), har jobba for å reversere organiseringa tilbake til egenregi siden konkurranseutsettinga ble innført på 2000-tallet.

- Det er mye arbeid som er blitt gjort rundt dette med buss i egenregi. Det har vært skriverier i lokale medier og våre egne. Samtidig har vi kjempa hardt for å beholde Sporveien i egenregi og få de siste selskapene det borgerlige byrådet oppretta, tilbake inn i Sporveien. Og det er jo viktig å vise konkrete eksempler på hvorfor egenregi er viktig. Ikke kun for bussførerne, men også for innbyggerne og Oslo kommune.

- Klarer vi å effektivisere store tunge institusjoner som trikk og t-bane for en milliard kroner årlig, samtidig som arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår ivaretas, så trenger man ikke være rakettforsker for å forstå at dette kan gjøres på samme måte innen bussbransjen.

- Det handler mye om bevisstgjøring om situasjonen i bussbransjen. Vi snakker med politikere, folk i fagbevegelsen og ikke minst LO. Det er uverdige forhold bussførerne opplever. For meg som trikkefører er det hårreisende at bussførere, som kjører i det samme gatene som meg, skal mangle toalett muligheter på jobb, eller mangle tid til å ta pålagte sikkerhetssjekker.

Hva skal til for at dere kommer i mål?

- Det er nok med et politisk vedtak i Rådhuset. Oslos politikere må forstå at å drifte i bussene i egenregi er like viktig som det er i eldreomsorgen, renovasjon eller barnehager.

- Det er også viktig at alle fagforeningene i LO nå tar avstand fra anbud, slik at vi kan kjempe kampen sammen. Da blir det enklere å få gjennomslag politisk. Det er ingen tvil at vi vil stå mye sterkere om vi i LO familien står sammen. 

Hva skal du gjøre på bussførerdagen og har du en hilsen til bussførerne?

- På bussførernes dag er jeg så heldig at jeg skal ut i byen og dele ut kaffe og boller til bussførere vi møter og ønske dem gratulerer med dagen. Så skal vi ha et eget arrangement for våre egne medlemmer fra bussen på kvelden med sosialt samvær og litt faglig føde. 

- Gratulerer med dagen alle bussførere! Dere gjør en utrolig god og viktig jobb hver eneste dag. Vi klarer oss ikke uten dere og den kompetansen dere har! 

 

Relaterte artikler:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?