Til hovedinnhold

Stiller opp i film for industriarbeiderlønn

Fagforbundet har laget en film til tariffoppgjøret. Tillitsvalgt i Unibuss og bussjåfør Marit Sauge var en av dem som ble med.

03.02.2022 av Martin Halsos
Sist oppdatert: 22.02.2022

Filmen skal få fram yrkesstoltheten og vise fram hele laget i arbeidslivet. Det er hovedbudskapet til Fagforbundet inn i årets hovedtariffoppgjør. Lønnsoppgjøret skal ikke først og fremst premiere enkeltgrupper, men potten skal fordeles til hele laget som gjør en innsats.

Fagforbundet samlet 18 forskjellige yrker i Sandvika for å lage en 15 sekunders film. Der tok de på en t-skjorte med yrkestittel på, mens de ble filma. Fire av dem som stilte opp er medlemmer i Fagforbundet Oslo. De er renovatør Andre Remi Lygre, barne- og ungdomsarbeider Vanessa Riviere, paramedic Thomas Renngård og bussjåfør Marit Sauge. Resultatet av innsatsen til alle disse medlemmene blir å finne på sosiale medier om noen uker.

Vi har spurt Marit Sauge om hvordan det var å stille opp på film, hva slags erfaringer hun som tillitsvalgt i har med hovedforhandlinger og hennes ønsker for oppgjøret. Hun er klubbleder i Bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet.

Hvordan var det å bli filmet for Fagforbundet?

- Det var helt greit. Det var profesjonelle, flinke folk som gjorde et grundig forarbeid.

Hva slags erfaring har du med hovedforhandlingene?

- Jeg var med sist, og fikk kjennskap til Fagforbundets brede erfaring, kunnskap og kampvilje i forhandlingene.

Hva slag resultat ønsker du på vegne av medlemmene i tariffoppgjøret?

- Vi vil ha industriarbeiderlønn. Vi ønsker forbundsvist oppgjør. Sist gang så ble oppgjøret samordna og det tapte vi mye på. Vi ønsker kroneoppgjør og ikke prosentoppgjør. Det lønner seg kun for de med høye lønninger. Da Bussbransjeavtalen ble opprettet i 2007 var det med løfte om en «lønn på linje med industrien» Det fikk vi det året avtalen trådte i kraft. Og vi fikk i overkant av dette i 2008. Formuleringen er blitt gjentatt i senere oppgjør, uten at løftet er innfridd.

Vil du stille opp igjen til filming?

- Som tillitsvalgt stiller jeg alltid opp for medlemmene!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?