Til hovedinnhold

Flere ressurser trengs i kampen mot foretakskriminalitet

Medlem av AU og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet

Medlem av AU og leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Fagforbundet krever flere ressurser i kampen mot foretakskriminalitet skriver leder av yrkesseksjonen for kontor og administrasjon, Trond Finstad, i Dagsavisen.

17.03.2022
Sist oppdatert: 25.05.2022

De fleste av oss forbinder kriminalitet med innbrudd, narkotikalovbrudd, nettsvindel, overgrep og vold. Eller såkalt tradisjonell kriminalitet. Dermed kommer det ikke frem at det er de rene økonomiske formene for kriminalitet som påfører samfunnet mest skade i kroner og øre, faktisk 4-5 ganger mer enn hva den tradisjonelle kriminaliteten til sammen koster fellesskapet vårt. Fagforbundet mener at politiet og tilsynene må få flere ressurser til å ta kampen mot useriøse aktører i arbeidslivet.

Aller minst hører vi om foretakskriminalitet. Vi har lov om foretaksstraff i straffeloven, men begrepet foretakskriminalitet er fraværende i språket vårt. Dette er et paradoks. Internasjonalt er det derimot stor oppmerksomhet om foretakskriminalitet – eller «corporate crime».

Foretakskriminaliteten dreier seg om alt fra skattesvindel, hvitvasking, bedrageri – til kriminalitet begått mot forbrukere, arbeidstakere, natur og miljø. Her hjemme er vi mest kjent med arbeidslivskriminalitet, skattesvindel og noen få korrupsjonssaker. Altfor få saker blir anmeldt, etterforsket og straffet. De foretakskriminelle opplever svært lav risiko for å bli oppdaget og straffet.

Fagforbundet har i flere år jobbet aktivt for at økonomisk kriminalitet skal få mer oppmerksomhet. Hva krever vi? Det er enkelt. Vi krever likhet for loven. Vi har vært tydelige på at vi forventer mer ressurser til både tilsynene og til politiet. Kompetansen må heves betraktelig for at kjeltringene som svindler fellesskapet kan bli tatt.

Vi har oppnådd å få lønnstyveri inn i straffeloven. Det var en seier. Lenge har det vært sånn at en arbeidstaker som stjeler fra sin arbeidsgiver risikerer seks år i fengsel, mens arbeidsgivere som stjeler fra sine ansatt ikke risikerer noen verden ting. Nå er det på dette punktet likhet for loven.

I kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina, har oppmerksomheten blitt rettet mot de russiske oligarkenes sin lyssky økonomiske virksomhet. Fagforbundet håper at denne oppmerksomheten vil vedvare og gjelde alle som unndrar seg samfunnets lover og regler på det økonomiske området. Foretakene har skjult seg bak et slør av taushet og hemmelighet mer enn lenge nok. Vi vil at både innkjøpere og forbrukere får nødvendig informasjon om selskapene, slik at vi kan velge bort kjeltringene. Foretakskriminalitet blir også tema på Svart økonomikonferansen 18. mars 2022 ved Oslo Kongressenter.

 

Trond Finstad

Leder av yrkesseksjon for kontor og administrasjon i Fagforbundet

 

Deler av debattinnlegget ble publisert i Dagsavisen og Rogalands Avis. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?