Til hovedinnhold

KS Digihjelpen - verktøy mot digitalt utenforskap

(Foto: Mostphotos)

Dette nettstedet hos KS er ment som hjelp til kommuner som ønsker å utvikle eller videreutvikle veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse for sine innbyggere. Her finner du tips og råd for etablering og utvikling av et kommunalt veiledningstilbud.

09.03.2022
Sist oppdatert: 10.03.2022

Målet med Digihjelpen-prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning.

Personer med liten eller ingen digital kompetanse skal kunne få veiledning slik at de kan tilegne seg grunnleggende digital kompetanse og kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester. Kommunene kan organisere og tilpasse sitt tilbud på bakgrunn av lokale forhold og behov, men ambisjonen er at alle kommuner på sikt skal kunne tilby et fast veiledningstilbud til sine innbyggere. Det kommunale veiledningstilbudet vil kunne bidra med å redusere digitale klasseskiller og øke den digitale kompetansen i befolkningen. 

Les mer her: https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/kompetanse-og-verktoy/digihjelpen/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?