Til hovedinnhold

NHOs kompetansebarometer 2021

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse av NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov og dekker privat sektor. I 2021 oppgir 2 av 3 bedrifter å ha et udekket kompetansebehov. Dette er den høyest andelen i barometerets historie. Tidligere år har under 60 prosent av bedriftene oppgitt det samme. Det er særlig bedrifter med stor grad av udekket kompetansebehov som øker – fra 8 prosent i fjor til nå 14 prosent.

03.03.2022
Sist oppdatert: 03.03.2022

Litt færre enn halvparten (44 prosent) av bedriftene forøkte å rekruttere i 2021 uten å få tak i ønsket kompetanse. Største vansker hadde bedriftene i transport-, bygg, reiselivsnæringene og innenfor industrien. Og verst var det for bedrifter i Agder, Vestfold og Troms. Bedriftene som oppgav at de hadde forsøkt å rekruttere inn personer uten å fa tak i ønsket kompetanse, dvs. 45 prosent av de besvarte, har tallfeste hvor mange personer de eventuelt har behov for.

Flertallet av bedriftene foretrekker å leie inn ekspertise eller outsource IKT-funksjoner og er de to klart vanligste måtene å skaffe IKT-kompetanse på. Dette henger ifølge rapporten sammen med at salg av IKT-tjenester utgjør en viktig næring i Norge.
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?