Til hovedinnhold

Krever økt kjøpekraft for hele laget

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Mette Nord, leder i Fagforbundet (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

Tallene fra teknisk beregningsutvalg, som ble lagt fram i dag, viser at lønnsutviklingen har vært svakere i offentlig sektor, sammenlignet med privat sektor. – Denne urettferdige utviklingen må rettes opp i årets oppgjør, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

18.02.2022 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 07.03.2022

Fagforbundets leder setter et klart mål for årets lønnsoppgjør: - Hele laget av arbeidsfolk skal få økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. Tallene fra teknisk beregningsutvalg dokumenterer at det har vært en svakere lønnsutvikling i offentlig sektor enn i privat sektor. Hun slår fast at mindrelønnsutviklingen er urettferdig og må rettes opp i årets oppgjør.

Vil ta igjen etterslepet

Frontfagsmodellen har sikret norske arbeidsfolk lav arbeidsløshet, god lønnsutvikling og små lønnsforskjeller, sammenliknet med arbeidstakere i andre land. Resultatet fra frontfaget skal være en norm for de andre oppgjørene, men innenfor frontfagsmodellen er det fullt mulig å rette opp skjevheter som har oppstått mellom offentlig og privat sektor.

– Vi er innstilt på å benytte oss av dette handlingsrommet i år, sier forbundsleder Mette Nord.

Hele laget

– Lønnsoppgjøret må gjenspeile at det er hele laget av arbeidstakere, og ikke enkeltgrupper, som får jobben gjort, påpeker en kampklar forbundsleder.

De senere årene har vi sett hvor avhengig samfunnet er av mange forskjellige yrkesgrupper, både i privat og offentlig sektor. Fagforbundet mener at hele dette laget av arbeidstakere skal ha et godt lønnsoppgjør, både assistenten, fagarbeideren og den høyskoleutdannede.

Vil ikke øke forskjellene

– Vi i Fagforbundet vil ha ei rettferdig lønnsutvikling og små lønnsforskjeller i Norge. Derfor vil vi at tilleggene i årets lønnsoppgjør skal gis som kronetillegg, ikke prosenttillegg, mener Mette Nord.

Unio viser i en kongressuttalelse til at det er en for sammenpresset lønnsstruktur i Norge, at det er for små lønnsforskjeller. Samtidig krever UNIO at universitets- og høgskolegruppene skal få et lønnsløft, noe som vil øke lønnsforskjellene.

Det faller forbundslederen tungt for brystet: – Vi finner oss ikke i at de med lavere lønn skal betale for et slikt løft. Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør, slår Mette Nord fast.

Teknisk beregningsutvalg

Tallene fra teknisk beregningsutvalg legger grunnlaget for lønnsoppgjøret. Utvalgets rapport gir et felles bilde og grunnlag for lønnsforhandlingene. Det er lurt fordi et felles grunnlag og forståelse av den økonomiske situasjonen gjør at partene i arbeidslivet får et noenlunde likt utgangspunkt å forhandle ut fra. Det blir det mindre krangling av.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?