Til hovedinnhold

Mye overvåkning i arbeidslivet

Over lang tid har arbeidsgivers mulighet til å overvåke ansatte stadig økt. Dette setter arbeidstakernes rettigheter under press.

17.02.2022
Sist oppdatert: 22.02.2022

Mye tyder på at arbeidslivet er i ferd med å bli mer gjennomsiktig. Med det menes at arbeidsgiverne i økende grad tar i bruk elektronisk utstyr og systemer som gjør det mulig å observere, kontrollere og styre ansatte.

På oppdrag fra LO undersøker nå Universitet i Oslo og Fafo dette dypere i prosjektet "Makt og menneskeverd i det digitale arbeidslivet".

Arbeidstakere med fast arbeidssted vil uungåelig bli observert av arbeidsgiver, også via elektroniske systemer og kameraer. Men mange tillitsvalgte har også rapportert at innføring av feltteknologi utenfor fast arbeidssted førte til at de ansatte opplevde seg som overvåket. Dette er altså en utfordring som møter de fleste ansatte i deres arbeidshverdag. 

Det har vært nevnt relativt mange eksempler på misbruk av opplysninger om ansatte fra ledelsens side, særlig at opplysningene hadde blitt brukt til andre formål enn hva som var avtalt eller virksomhetene hadde informert om. Opplevd overvåking og rapporter om misbruk av opplysninger fanget inn via feltteknologi var mer utbredt i virksomheter hvor satellittposisjonering og sporing (flåtestyring og elektronisk kjørebok) ble hyppig brukt enn i virksomheter hvor håndholdte dataenheter var den primære formen for feltteknologi.

Les mer:

Det gjennomsiktige arbeidslivet : erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker (2013)

https://www.jus.uio.no/ifp/forskning/om/publikasjoner/complex/2013/complex-2013-02.pdf

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?