Til hovedinnhold

Markedsstyring må fjernes før tillitsreformen kan fungere

Forsker 2 ved Oslo Met, Kristin Reichborn-Kjennerud skriver at det ikke er mulig med tillitsreform uten å fjerne markedsstyring i offentlig sektor

16.02.2022
Sist oppdatert: 22.02.2022

I hennes debattinnlegg i Afteposten tar Reichborn-Kjennerud et oppgjør med det hun mener er det underliggende problemet i offentlig sektor, nemlig kontraktsstyringen. Og at "Offentlig sektor styres mer og mer gjennom ikke altfor godt gjennomtenkte kontrakter med snevre kriterier. Dermed fokuserer lederne på kontroll av fagpersoner og på det som telles, heller enn på kvalitet og kjernen i samfunnsoppdraget. Slik holder de ryggen fri"

Denne tankegangen er viktig å ha med seg når Fagforbundet skal jobbe videre med tillitsreformen og tillitsbasert ledelse.

Les hele det interessant debattinnlegget her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?